Новогалещинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

Інформація про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за 2021 рік

Дата: 06.10.2022 11:12
Кількість переглядів: 249

Фото без опису


Інформація про виконання бюджету Новогалещинської селищної  територіальної громади за 2021 рік:

Рішення про бюджет

Рішення про бюджет Новогалещинської селищної територіальної громади на 2021 рік

Звіт за І квартал 2021 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за І квартал 2021 року

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за І квартал 2021 року

Звіт за ІІ квартал 2021 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за ІІ квартал 2021 року

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за ІІ квартал 2021 року

Звіт за ІІІ квартал 2021 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за ІІІ квартал 2021 року

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за ІІІ квартал 2021 року

Звіт за 2021 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за 2021 рік

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за 2021 рік

Публічне представлення звіту за 2021 рік

Оголошення про публічне представлення звіту за 2021 рік

Звіти головних розпорядників коштів про використання бюджетних коштів за 2021 рік

Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради

Відділ освіти, сім’ї та молоді виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради

Фінансовий відділ виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

четверте пленарне засідання першої сесії восьмого скликання

23 грудня 2020 року                                                                             № 2

Про бюджет Новогалещинської селищної

територіальної громади на 2021 рік

16531000000 (код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом УкраїниЗаконом України «Про місцеве самоврядування», Новогалещинська селищна рада  ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2021 рік:

-доходи бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади у сумі 40 329 401,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду  бюджету селищної територіальної громади – 39 735 401,00  гривень та доходи спеціального фонду  бюджету селищної територіальної громади – 594 000,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-видатки бюджету Новогалещинської селищної  територіальної громади у сумі 40 329 401,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду  бюджету селищної територіальної громади – 39 667 976,00  гривень та видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади – 661 425,00 гривень;

-профіцит за загальним фондом  бюджету Новогалещинської селищної  територіальної громади у сумі 67 425,00 грн., згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Новогалещинської селищної  територіальної громади у сумі 67 425,00 грн., згідно з додатком 2 до цього рішення;

-оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету Новогалещинської селищної  територіальної громади в сумі 35 000,00 грн., що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду бюджету селищної  територіальної громади визначених цим пунктом;

-резервний фонд бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади в сумі 35 000,00 грн., що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 році міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення. Надати право виконавчому комітету Новогалещинської селищної ради  приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями селищної ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет селищної територіальної громади  відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету Новогалещинської селищної  територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3147480,00 грн., згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади належать доходи, визначені статею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади на 2021 рік:

1)  у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;

 2)  джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини  1 статті 691  та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Новогалещинської селищної  територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Дозволити фінансовому відділу виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Новогалещинської селищної  територіальної громади на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

-  позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами,  з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів  бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про селищний бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради, за обгрунтованим поданням, здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі  селищного бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків ( окремо за загальним та спеціальним фондом бюджету), здійснюється за розпорядженням селищного голови погодженим з постійною комісією селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Якщо після прийняття рішення про бюджет Новогалещинської селищної територіальної громади повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства  від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. У цьому випадку за поданням головних розпорядників бюджетних коштів, погодженим з постійною комісією селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, передача бюджетних призначень між головними розпорядниками здійснюється за  розпорядженням селищного голови.

13. Забезпечити виконання щодо здійснення з 01.01.2021 року з бюджету територіальної громади видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 8 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

14. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

15. Додатки 1- 3, 5, 7, 8  до цього рішення є  його невід’ємною частиною.

16. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовому відділу виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Козельщинські вісті».

17. Організацію виконання рішення покласти на фінансовий відділ виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради, контроль за  його виконанням – на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

Селищний голова                         С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

27 квітня 2021 року                смт. Нова Галещина                                     № 37

     

Про схвалення проекту звіту  про  виконання бюджету

Новогалещинської  селищної територіальної громади 

за І квартал  2021 року

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради, ВИРІШИВ:                                                  

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за І квартал 2021 року :
 • по доходах в сумі 13 522 592,00 грн., в тому числі загальний фонд - 11 351 983,00 грн., спеціальний фонд - 2 170 609,00 грн. (додаток 1);

-  по видатках в сумі 10 091 443,00 грн., в тому числі загальний фонд -          8 080 119,00 грн., спеціальний фонд – 2 011 324,00 грн. (додаток 2).

 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до проекту звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за І квартал 2021 року (додаток 3).

3.  Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Похилу Л.В.

5. Додатки 1- 3  цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

 

              Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

п’ята сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

 

14 травня 2021 року                                                                                         № 6

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

Новогалещинської селищної

територіальної громади

за І квартал за 2021 року

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», рішення № 2 четвертого пленарного засідання першої сесії восьмого скликання Новогалещинської селищної ради «Про бюджет Новогалещинської селищної територіальної громади на 2021 рік», селищна рада, ВИРІШИЛА:

                                                        

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за І квартал 2021 року :
 • по доходах в сумі 13 522 592,00 грн., в тому числі загальний фонд - 11 351 983,00 грн., спеціальний фонд - 2 170 609,00 грн. (додаток 1);

-  по видатках в сумі 10 091 443,00 грн., в тому числі загальний фонд -  8 080 119,00 грн., спеціальний фонд – 2 011 324,00 грн. (додаток 2).

2.Прийняти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за І квартал 2021 року (додаток 3).

3.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради (Похила Л.В.).

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.     

5.Додатки 1- 3  цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

 

          Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

27 липня 2021 року                смт. Нова Галещина                                     № 74

Про схвалення проекту звіту  про  виконання бюджету Новогалещинської  селищної територіальної громади 

за ІІ квартал  2021 року

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради, ВИРІШИВ:

                                                       

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІ квартал 2021 року :
 • по доходах в сумі 30 212 489,00 грн., в тому числі загальний фонд - 25 186 254,00 грн., спеціальний фонд - 5 026 234,00 грн. (додаток 1);

-  по видатках в сумі 22 050 853,00 грн., в тому числі загальний фонд -  19 554 928,00 грн., спеціальний фонд – 2 495 924,00 грн. (додаток 2).

 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до проекту звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІ квартал 2021 року (додаток 3).

3.  Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради Людмилу Похилу.

5. Додатки 1- 3  цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

              Селищний голова                                                    Світлана  Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

дев’ята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

 

       19 серпня 2021 року                                   № 6                              

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

Новогалещинської селищної

територіальної громади

за ІІ  квартал за 2021 року

 

 

                             

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Новогалещинська селищна рада, ВИРІШИЛА:                 

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІ квартал 2021 року :
 • по доходах в сумі 30 212 489,00 грн., в тому числі загальний фонд - 25 186 254,00 грн., спеціальний фонд - 5 026 234,00 грн. (додаток 1);

-  по видатках в сумі 22 050 853,00 грн., в тому числі загальний фонд - 19 554 928,00 грн., спеціальний фонд – 2 495 924,00 грн. (додаток 2).

 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІ квартал 2021 року (додаток 3).

3. Організацію  виконання цього  рішення покласти на Фінансовий відділ виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.   

5. Додатки: 1- 3  цього рішення  є невід’ємною  його частиною.

      

Селищний голова                                                    Світлана  Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

22  жовтня  2021 року                смт. Нова Галещина                                     №  109

Про схвалення проекту звіту  про  виконання бюджету Новогалещинської  селищної територіальної громади 

за ІІІ квартал  2021 року

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради, ВИРІШИВ:                                                

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІІ квартал 2021 року :
 • по доходах в сумі 36 424 052,57 грн., в тому числі загальний фонд  - 25 938 222,83 грн., спеціальний фонд  - 10 485 829,74 грн.;
 • по видатках в сумі 34 298 246,93 грн., в тому числі загальний фонд  - 28 723 731,78 грн., спеціальний фонд – 5 574 515,15  грн.
 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до проекту звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІІ квартал 2021 року (додаток 3).

3.  Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради Людмилу Похилу.

5. Додатки 1- 3  цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

 

              Селищний голова                                                    Світлана  Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Одинадцята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

02.11.2021 року                                                            №3

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

Новогалещинської селищної

територіальної громади

за ІІІ  квартал за 2021 року

 

 

                             

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», враховуючи рекомендації постійних комісій,  Новогалещинська селищна рада,

ВИРІШИЛА:                                                       

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІІ квартал 2021 року :
 • по доходах в сумі 36 424 052,57 грн., в тому числі загальний фонд  - 25 938 222,83 грн., спеціальний фонд  - 10 485 829,74 грн. (додаток 1);
 • по видатках в сумі 34 298 246,93 грн., в тому числі загальний фонд  - 28 723 731,78 грн., спеціальний фонд – 5 574 515,15  грн. (додаток 2);
 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до проекту звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІІ квартал 2021 року (додаток 3).
 2. Організацію  виконання цього  рішення покласти на Фінансовий відділ виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.  

5. Додатки: 1- 3  цього рішення  є невід’ємною  його частиною.     

              Селищний голова                                                    Світлана  Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

21 січня 2022 року                                         №  2

Про схвалення проекту звіту  про  виконання бюджету Новогалещинської  селищної територіальної громади 

за 2021 рік

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради, ВИРІШИВ:                                            

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за 2021 рік:
 • по доходах в сумі 71 368 499,03 грн., в тому числі загальний фонд  - 56 414 876,72 грн., спеціальний фонд  - 14 953 622,31 грн. (додаток 1);
 • по видатках в сумі 55 545 320,99 грн., в тому числі загальний фонд  - 45 607 303,69 грн., спеціальний фонд – 9 938 017,30  грн. (додаток 2);
 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до проекту звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за 2021 року (додаток 3).

3.  Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради Людмилу Похилу.

5. Додатки 1- 3  цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

              Селищний голова                                                    Світлана  Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чотирнадцята сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

 

08 лютого  2022 року

 

Про затвердження  звіту  про  виконання бюджету  Новогалещинської  селищної територіальної громади 

за 2021 рік

                         № 2

 

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новогалещинська селищна рада, ВИРІШИЛА:                                              

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за 2021 рік:
 • по доходах в сумі 71 368 499,03 грн., в тому числі загальний фонд  -  56 414 876,72 грн., спеціальний фонд  - 14 953 622,31 грн. (додаток 1);
 • по видатках в сумі 55 545 320,99 грн., в тому числі загальний фонд  - 45 607 303,69 грн., спеціальний фонд – 9 938 017,30  грн. (додаток 2);
 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до проекту звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за 2021 року (додаток 3).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради Людмилу Похилу.

5. Додатки 1- 3  цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

              Селищний голова                                                    Світлана  Самсонова


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗВІТУ ЗА 2021 РІК

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України Новогалещинська селищна рада повідомляє, що 18 лютого 2022 року о 13:00 годині в приміщені Новогалещинського будинку культури відбудеться публічне представлення річного звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за 2021 рік.

 На обговорення виносяться такі питання:

 1. Інформація про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за 2021 рік.
 2. Інформація про виконання бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідно до звітів  про виконання паспортів бюджетних програм.
 3. До участі у заході запрошуються члени виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради, посадові особи виконавчих органів селищної ради, депутати селищної ради,  керівники комунальних підприємств, представники громадськості.  Захід буде проведений із дотриманням карантинних вимог.

Інформація щодо річного звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за 2021 рік розміщена за посиланням http://ngaleshynska.gromada.org.ua


Інформація Виконавчого комітету Новогалещинської селищної  ради про реалізацію державної політики  та виконання показників в межах бюджетних програм за 2021 рік

 

Новогалещинська селищна рада, як орган  місцевого  самоврядування, дотримується зазначених законодавством принципів законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів.

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» основною організаційно-правовою формою діяльності рад є сесія. Здійснення радою своїх повноважень ґрунтується на ініціативній і активній участі в її роботі депутатів ради. Інтереси громади  в Новогалещинській селищній раді представляють 22 депутати.

З початку скликання відбулося 13 пленарних засідань ради, на яких розглянули та прийняли відповідні рішення з  1007 питань.

Виконавчий комітет селищної ради у своїй діяльності керується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання. Рішенням другого пленарного засідання першої сесії восьмого скликання № 15 від 19.11.2020 року був утворений виконавчий комітет ради, визначена його чисельність – 17 осіб та затверджено персональний склад.  Всього у 2021 році проведено 16 засідань виконавчого комітету, на яких розглянуто та прийнято 146 рішень.

Забезпечує роботу виконавчого комітету апарат ради, штатна чисельність якого складає 35 осіб (з них 11 -  у старостатах громади).

До структурного складу апарату виконавчого комітету входить 8 структурних підрозділів:

 • Керівництво;
 • Відділ бухгалтерського обліку і звітності;
 • Відділ інвестиційної діяльності та житлово-комунального господарства;
 • Відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та комунікацій з громадськістю;
 • Відділ соціального захисту населення;
 • Відділ земельних відносин,  просторового планування, розвитку –
 • Відділ «Центр надання адміністративних послуг»;
 • Служба у справах дітей;
 • Загальний відділ.                                                                                                         

Штатна чисельність апарату ради та її виконавчих органів - 32,25 одиниць.

Видатки на утримання апарату та структурних підрозділів виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради за 2021 рік становлять 10 991 576,00 грн.

Окрім структурних підрозділів, на території селищної ради функціонують комунальний заклад та комунальне підприємство.

Уся діяльність виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради здійснюється відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Новогалещинської селищної ради, Стратегії розвитку, планів роботи та інших життєво необхідних для громади галузевих програм. Діяльність селищної ради та її виконавчого комітету є відкритою та прозорою.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень і рішення селищної ради та виконавчого комітету, розпорядження голови ради про скликання сесії, протоколи пленарних засідань сесії, поіменне голосування, оголошення про конкурси, тощо, розміщуються на офіційному сайті громади. Це дає можливість громадянам оперативно ознайомлюватись з подіями, що відбуваються в громаді, з нормативними актами що приймаються. Крім того, інформація про діяльність громади висвітлюється  через соціальну мережу «Фейсбук» та «Інстаграм» та в   інформаційному бюлетені «Нова громада».

За 2021рік відділом організаційної роботи, інформаційного забезпечення та комунікацій з громадськістю на сайті розміщено 240 публікацій інформаційного характеру та підготовлено до друку 6 випусків інформаційного бюлетеня в кількості 11 500  екземплярів.

Звернення громадян є найважливішою формою забезпечення зв’язку між виконавчим комітетом та громадянами, що в свою чергу слугує орієнтиром при прийнятті важливих рішень, що стосується інтересів населення громади. Так, за звітний оброблено понад 7000 звернень різних категорій.

На виконання статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження в частині вчинення нотаріальних дій делеговані виконавчому комітету Новогалещинської селищної ради, а саме: посадовим особам органів місцевого самоврядування Новогалещинської селищної ради:

 • секретарю селищної ради – Перепелиці Жанні Олександрівні.
 • старостам Бондарівського, Пісківського, Василівського старостинських округів Бондарю В.М., Могильному М.В., Таратуті А.Ф.

За звітний період вчинено 467 нотаріальних дій, а саме: заповіти, заяви на спадщину – 295,  оформлення доручень –  172.

Здійснювати повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану уповноважено посадову особу органу місцевого самоврядування Перепелицю Жанну Олександрівну - секретаря  Новогалещинської селищної ради. За звітний період проведено 101реєстрацію актів цивільного стану, а саме:

реєстрація  народження –  1  ;

реєстрація шлюбів –   8 ;

реєстрація смерті –    92.

Протягом 2021 року звернулися за довідками -  3680 громадян, з них:

центральна садиба -2602;

Бондарівський старостат – 275;

Василівський старостат – 527;

Пісківський старостат – 294.

Послуги з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання громадян забезпечуються також в громаді. Протягом 2021 року до виконавчого комітету надійшло 418 звернень щодо зміни місця проживання.

Задля забезпечення мешканців громади справді якісними та комфортними послугами «поруч з домом» в адміністративному приміщенні Новогалещинської селищної ради в 2021 році створено відділ  «Центр надання адміністративних послуг» (ЦНАП).

До відділу «ЦНАП» виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради за звітний період надійшло 803 звернення на отримання послуг, а саме:

 • державна реєстрація права власності на земельну ділянку – 322;
 • державна реєстрація права на житловий будинок та квартиру - 48;
 • державна реєстрація права оренди земельної ділянки - 381;
 • надання відомостей із державного реєстру речових прав за об’єктом, суб’єктом – 24;
 • витяг з ДЗК (державного земельного кадастру) -28.

Протягом 2021 року начальником відділу інвестицій та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради шляхом переговорів та процедури відкритих торгів, було проведено  наступні закупівлі:

1. «Капітальне будівництво скверу по вул. Горького в смт Нова Галещина» -

2 040 500,00 грн.

2.«Капітальний ремонт Новогалещинського селищного будинку культури по вул. Центральній, 137 в смт. Нова Галещина Козельщинського району Полтавської бласті. Коригування» - 1 018 440,00 грн.

3. Природний газ – 128 484,00 грн., ТОВ «Полтавагаз-постачання».

4. Природний газ (на 2022 рік)– 373 293,00 грн., ГК «Нафтогаз Трейдинг».

5. Паливно-мастильні матеріали – 73 500,00 грн., ТОВ «Лівайн Торг».

6. Паливно-мастильні матеріали – 178 800,00 грн., ПП Сікач Ю.В.

7.Розроблення генеральних планів – 540 000,00 грн., ФОП Кіріченко А.А.

8.Розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки землі – 107 800,00 грн., ТОВ «Експертний центр «ЗемСервіс»

9.Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності – 199 400,00 грн., ТОВ «Експертний центр «ЗемСервіс».

10.Електроенергія – 417700,00грн., ТОВ «Полтаваенергозбут» (Козельщина).

11. Електроенергія – 501000,00грн., ТОВ «Полтаваенергозбут» (Кременчук). 

12. Поточний ремонт проїздної частини по вул. Центральна (що веде до ліцею) – 683400,00 грн., ФОП Маргарян Л.Б.

13.«Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Опорного закладу освіти «Новогалещинський ліцей Новогалещинської селищної ради» - 1 200 000,00 грн., ТОВ «Віват груп».

Важливим питанням у роботі громади є розвиток земельних відносин. Площа земель Новогалещинської територіальної громади складає – 19 410, 30 га, з них:

 • сільськогосподарські угіддя – 15 822,50 га;
 • житлові та громадські забудови – 569,90 га;
 • лісове господарство – 723,30 га;
 • водний фонд – 832,10 га;
 • заповідний фонд – 474,00 га;
 • промисловість, транспорт, зв’язок – 864,90 га;
 • інші землі – 123,60 га.

Відділ земельних відносин, просторового планування, розвитку територій та екологічної безпеки у межах своєї компетенції здійснює регулювання земельних відносин, забезпечує проведення земельної реформи з урахуванням інтересів територіальної громади та раціонального використання земель.

Пріоритетними завданнями та функціями відділу є підготовка в установленому порядку проектів рішень на розгляд сесії селищної ради, організація підготовчих робіт проведення земельних аукціонів з продажу земельних ділянок та прав на них із земель комунальної власності, здійснення підготовки договорів оренди та додаткових угод до них, вирішення земельних спорів.

Протягом звітного періоду відділом проведено прийом близько 2100 громадян та прийнято 753 заяви громадян на оформлення земельних ділянок. При цьому, в ході роботи, працівниками відділу надавалися роз’яснення та рекомендації щодо оформлення права власності на земельні ділянки різного цільового призначення, надавалася допомога у підготовці схем розташування бажаних земельних ділянок, надавалася допомога при написанні заяв до сесії селищної ради.

За 2021 рік на розгляд постійної депутатської комісії з питань земельних

відносин, природокористування, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту спеціалістами відділу було підготовлено 673 рішення по земельних питаннях, які винесені та розглянуті на сесіях селищної ради.

У 2021 році земельним відділом:

- видано 175 довідок про наявність земельних ділянок у громадян;

- підготовлено 155 листів вихідної документації, що відносяться до земельних питань;

- підготовлено та укладено  договорів оренди землі на площу 2350,0 га на загальну суму 2 560 678,7 тис. грн;

- зареєстровано  договорів оренди на невитребувані земельні частки (паї) та польові дороги на суму  507 250 тис. грн.

Протягом 2020-2021 років з державної в комунальну власність селищної ради передано 107 земельних ділянок на площу 2 749,22 га земель сільськогосподарського призначення. Спеціалістами відділу проведена робота по реєстрації права комунальної власності на вищезазначені ділянки.

Для збільшення надходжень коштів до бюджету селищної ради відділом проводиться робота по підготовці документів для продажу права оренди земельних ділянок на земельних торгах. Протягом 2021 року проведено 4 аукціони з продажу права оренди земельних ділянок на площу 92,5 га та отримано орендної плати  623 351,24 тис. грн.

16 ділянок загальною площею 295,4300 га рішеннями сесій селищної ради включено до переліку, право оренди яких підлягає продажу на земельних торгах.

Підготовлено оголошення про проведення земельних торгів в електронній торговій системі.

З метою забезпечення повноти обліку платників податків та об’єктів оподаткування, недопущення втрат місцевого бюджету по платіжках за землекористування Головному управлінню ДПС у Полтавській області сформовано та подано перелік орендарів фізичних осіб по Новогалещинській селищній раді з якими укладено тимчасові договори, договори оренди землі державної або комунальної власності станом, надано списки землекористувачів Новогалещинської селищної ради по яких необхідно внести зміни на 2021 рік.

Проведена робота по звірці нарахованого земельного податку всіх власників землі та землекористувачів.

Постійно проводиться робота з інвентаризації земельних ділянок (паїв) громадян, які здані в оренду сільськогосподарським товаровиробникам, а також не витребуваних земельних часток (паїв), у звітному році видатки становлять 340 050,00 грн.

Рішенням сесії селищної ради затверджено технічну документацію з нормативно -  грошової оцінки земель 9  населених пунктів.

Соціальне забезпечення – одна з головних функцій держави, яка здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь найбільш вразливих верств населення. За останні роки, на жаль, збільшується кількість громадян, які потребують соціального захисту. Соціальний захист громадян полягає у підтримці населення шляхом надання соціальної допомоги та соціальних послуг.  Ці та інші заходи по забезпеченню соціальних гарантій на території Новогалещинської селищної територіальної громади здійснює відділ соціального захисту населення. У старостинських округах  ці повноваження виконують старости.

Через програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» за 2021 рік прийнято  427 заяв, з них:

 • заяв на призначення житлових субсидій – 207,
 • заяв щодо призначення державних соціальних допомог – 174,
 • заяв  на призначення пільг – 46.

Заяви стовідсотково опрацьовані та передані для прийняття рішення до Управління соціального захисту населення Кременчуцької районної державної адміністрації. Складено 140 актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї для призначення соціальних допомог, пільг та субсидій.

10 соціальних працівників надають соціальні послуги 70 жителям нашої громади, які не в змозі самостійно себе обслуговувати. Для покращення соціального обслуговування та забезпечення більшої кількості соціальних послуг для мешканців поважного віку та одиноких громадян наша громада користується послугами Піщанського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян. Виїздна робота команди терцентру до всіх населених пунктів нашої громади здійснюється за встановленим графіком. Робота добре налагоджена та спрямована на задоволення потреб населення.

Видатки на соціальний захист для забезпечення соціальними послугами жителів громади на 2021 рік становлять 648 549,00 грн.

З метою підтримки малозахищених верств населення та надання соціальних послуг тим громадянам, які цього потребують, у громаді розроблена і діє  Програма соціального захисту населення «ТУРБОТА». Відділ соціального захисту забезпечує прийом документів для отримання  одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади з місцевого бюджету.

За рахунок коштів селищного бюджету протягом 2021 року 93  мешканці громади отримали одноразові грошові виплати та допомоги на загальну суму 183 тис. грн, у тому числі:

- на лікування хворим на онкологічні захворювання – 16;

- на лікування особам, які опинилися в складних життєвих обставинах – 16;

- на поховання – 2;

- учасникам АТО  -  44,

- сім’ї загиблого учасника АТО –  1;

- учасникам бойових дій Другої світової війни -2;

- дітям з інвалідністю – 12.

Станом на 01 січня 2022 року на території громади проживають з фактом реєстрації:

 • учасників АТО/ООС - 51;
 • сім’я загиблого учасника АТО - 1;
 • учасників бойових дій на території інших держав – 12;
 • учасників ліквідації аварії на ЧАЕС – 26;
 • учасників бойових дій Другої світової війни – 1;
 • багатодітних сімей - 47, в яких виховується дітей - 167;
 • малозабезпечених сімей – 25;
 • дітей з інвалідністю – 12;
 • внутрішньо – переміщених осіб – 27.

Відповідно до Програми соціального захисту населення «ТУРБОТА», протягом 2021 року було здійснено ряд заходів для підтримки громадяни пільгових категорій, а саме:

- 150 дітей пільгових категорій забезпечено новорічними подарунками;  

- 53 громадян пільгових категорій забезпечено дровами;

- 92 продуктових наборів надано у вигляді допомоги інвалідам, учасникам бойових дій Другої світової війни, АТО/ООС, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій на території інших держав;

-1910 талонів на пільговий проїзд видано для відшкодування витрат на проїзд в автомобільному транспорті.

За рік на відшкодування вартості проїзду пільгових категорій населення громади у приміському сполученні витачено:

- Залізничний транспорт – 250 000, 00 грн.;

- Автобусне сполучення – 450 000,00 грн.

Також запроваджено програму «Соціальний автобус», щоб мешканцям Пісківського, Василівського та Бондаріського старостинських округів було зручно та комфортно добиратись і вирішувати свої справи курсує соціальний автобус до центральної садиби та селища Козельщина, який громада отримала  згідно з договором Товариство з обмеженою відповідальністю «Біланівський гірничо – збагачувальний комбінат»  «Про соціальне партнерство».

Один із пріоритетних напрямків роботи громади – забезпечення населення якісною медичною допомогою, яка безпосередньо пов’язана з наданням первинної медичної допомоги. В нашій громаді функціонує 6 закладів охорони здоров’я:  Новогалещинська АЗПСМ, Бондарівський, Зарудянський, Пісківський, Василівський та Трудовиківський ФАПи, які входять до структурного складу КНП «ЦПМСД Пришибської сільської ради». З метою вдосконалення системи надання первинної та вторинної медичної допомоги населенню діє ряд місцевих Програма розвитку та підтримки охорони здоров’я Новогалещинської територіальної громади, які фінансується з селищного бюджету.

За підтримки Товариства з обмеженою відповідальністю «Біланівський гірничо – збагачувальний комбінат» з метою покращення умов для перебування та обслуговування наших мешканців у медичних закладах громади проведено ремонтні роботи в приміщеннях, для покращення матеріально-технічної бази лікарні, придбано медичний інвентар та оснащено меблями Новогалещинську АЗПСМ та Пісківський ФАП. Вартість витрат становить 1 184 475,00 грн. А ще для здійснення лікарями виїздів у різні населені пункти громади, з метою надання вчасних медичних послуг населенню, наші соціальні партнери придбали для лікарів робочий автомобіль  Renault Duster, вартістю 581 525,00 грн., він зручний, комфортний, облаштований кондиціонером та має гарну прохідність.  

Служба у справах дітей виконавчого комітету Новогалещинської  селищної ради була утворена відповідно рішення Новогалещинської селищної ради № 5 від 25.03.2021 року. Службу очолює начальник відділу.

До служби у справах дітей виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради Кременчуцькою райдержадміністрацією передано: 7 особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, походженням з території селищної ради, 2 особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій.

Станом на 31 грудня 2021 року на первинному обліку Служби у справах дітей селищної ради перебуває: 6 дітей, позбавлених батьківського піклування, з них:

 • 4 – виховуються в дитячому будинку сімейного типу Лубенського району Полтавської області;
 • 2 – знаходяться під опікою громадян на території громади.

Протягом року знято з обліку 1 дитину, позбавлену батьківського піклування, у зв’язку з досягненням повноліття.

Також на первинному обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходиться 2 дитини- сироти,  які прибула з інших територій.

Питання забезпечення законних прав та інтересів неповнолітніх перебуває на постійному контролі Служби у справах дітей селищної ради. 

Облаштування території громади – один з пріоритетів її розвитку. Адже благоустрій - це візитівка громади та створення комфортних умов для проживання її мешканців. Тому особлива увага в громаді приділяється питанню благоустрою населених пунктів. Комунальне підприємство «ЖКП Новогалещинської селищної ради», яке було створено 01 квітня 2019 року, налічує штатну чисельність - 28 одиниць, забезпечує для громади благоустрій території, надає послуги з водопостачання та водовідведення, підвезення питної води, освітлення вулиць, вивезення твердих та рідких побутових відходів, обслуговування об’єктів інфраструктури.

Для покращення санітарного стану території громади, щоденно виконуються роботи по догляду за об’єктами інфраструктури, парковими зонами та іншими місцями масового відпочинку населення. Покіс трави в місцях загального користування здійснювався ручними мотокосами, на узбіччях доріг - тракторами з навісними роторними косарками. В зимовий період велика увага приділялася розчищенню доріг від снігу та посипанню соляно-піщаною сумішшю.

Організацію збору твердих побутових відходів по всій території громади здійснює також комунальне підприємство. Постійно проводиться робота з населенням громади стосовно дотримання Правил благоустрою населених пунктів територіальної громади та роз’яснення чинного законодавства у сфері благоустрою населених пунктів. Актуальним  залишається питання щодо укладення з установами, підприємствами та населенням договорів на вивезення твердих побутових відходів та сплати за дану послугу. Особливо гостро ця проблема постає на території Бондарівського старостинського округу, так як, станом на 01.01.2022 року, договори на вивезення ТПВ заключили лише власники 19 домогосподарств. В той час як власниками домогосподарств Василівського старостинського округу заключено 111 договорів, смт Нова Галещина, с. Горбані, с. Велика Безуглівка – 395 шт. На території Пісківського старостинського округу контейнери для сміття будуть встановлені в цьому році.

Всього за результатами 2021 року  Комунальним підприємством «ЖКП Новогалещинської селищної ради» надано послуг з вивезення твердих побутових відходів (включаючи багатоквартирні будинки) на суму  – 285 651,30 грн.

На заробітну плату, утримання підприємства, в тому числі благоустрій населених пунктів, підвезення питної води з місцевого бюджету виділено кошти в сумі –  3 005 346,54 грн.

У звітному році автопарк комунального підприємства поповнився спецтехнікою (автогрейдером), який нам передали наші соціальні партнери Товариство з обмеженою відповідальністю «Біланівський гірничо – збагачувальний комбінат», його вартість становить 161 987,38 грн.

Також для потреб комунального підприємства було придбано: подрібнювач гілок вартістю 49 990,00 грн.,  ковш до навантажувача вартістю 8000 грн., бензокосу (тример) вартістю 2530,00 грн., генератор дизельний, вартістю 32000,00 грн. Для проведення поточного ремонту каналізаційних колодязів придбано залізобетонні кільця, кришки, днища та люки колодязні на суму 82 192,00 грн. 

У 2021 році проведено поточні ремонти  автомобільних доріг: Глобино – Троїцьке – Манжелія – Піски – Козельщина (на ділянці від Манжеліївського мосту до перехрестя з Решетилівською трасою) та Василівка – Нова Галещина – Солониця – Пришиб (на ділянці від с. Василівка до с. Горбані), доріг місцевого значення на території смт Нова Галещина, села Заруддя. Також проведено поточний ремонт дороги комунального значення в смт Нова Галещина, яка веде до ліцею та під’їздні дороги до п’ятиповерхівок мк-ну біофабрики. Загальна сума витрат на всі об’єкти становить 3 430 400,00 грн., загалом відновлено 4000 м2 дорожнього покриття.

Виконувалися роботи з поточного ремонту та обслуговування вже існуючих ліній вуличного освітлення. За рік придбано та замінено лампи у 200 ліхтарях на території громади. Також замінено 30 ліхтарів та 6 механізмів автоматизованого управління (реле часу). Проведено роботи з облаштування вуличного освітлення по провулку Лісному та тупику Лісовому (встановлено 10 ліхтарів). Загальна сума витрат на оплату вуличного освітлення та його утримання за рік становить майже 305 000,00 грн.

Закуплено та встановлено дитячий майданчик на території с. Горбані та 2 павільйони очікування на території с. Горбані та с. Йосипівка. Сума закупівель становить 195 664,00 грн.

А ще у 2021 році з’явився новий сквер по вул. Горького, вірніше, нам вдалося облаштувати лише одну частину скверу, а в цьому  році  буде виконано роботи з озеленення вже зробленої частини скверу та з’явиться  головна частина скверу. Сума фінансування виконаних робіт становить  2 040 500,00 грн.

Від моменту створення громади її культурний розвиток демонструє належний рівень активності й налагодженості роботи у даній сфері. З метою забезпечення оптимізації надання якісних культурних послуг на території Новогалещинської селищної територіальної громади, рішенням сесії до структурного складу Комунального закладу «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму Новогалещинської селищної ради» включено 4 бібліотеки.   До структурного складу Комунального закладу «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму» Новогалещинської селищної ради входять: Бондарівський сільський будинок культури, Пісківський сільський будинок культури Трудовиківський сільський клуб, Новогалещинські селищні бібліотеки, Василівська сільська бібліотека, Пісківська сільська бібліотека.

Штатна чисельність працівників комунального закладу культури – 19 осіб, із них: в Новогалещинському селищному будинку культури -  9 осіб, в бібліотеках – 3 особи, в сільських будинках культури та клубах - 5 осіб.

Фінансування  закладів культури за 2021 рік склало  2 037 118,00 грн. в т.ч.: заробітна плата працівників 1301580,72 грн., предмети, обладнання, матеріали – 431202,77 грн.

Протягом 2021 року закладами культури селищної ради проведено різні за формою та тематикою культурно-дозвільні заходи, присвячені подіям місцевого, загальнонародного та державного значення. Працівниками культурної галузі, у форматі масових розважальних заходів, проведено новорічні та різдвяні свята, міжнародний жіночий день, День селища, Свято Івана Купала, Дні сіл Піски, Бондарі та Трудовик, День незалежності України, День працівників освіти, День захисників та захисниць України.

У 2021 році нам вдалося достроково завершити капітальний ремонт приміщення будинку культури та прилеглої території, поповнити матеріальну базу сучасною звуковою музичною апаратурою, оргтехнікою, сценічними костюмами. Загальна сума витрат на вищезазначені заходи становить 2 962 219,00 грн. В результаті, Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму» перетворився на перспективний інструмент для формування єдності в громаді, що дає можливість в одному місці зібрати дітей, молодь, дорослих і людей старшого покоління.

Варто зауважити, що у нашій громаді фізичній культурі та спорту приділяється особлива увага. Після того, як у жовтні 2020 року відбулося відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям, футбольне поле ніколи не буває порожнім. Діти, підлітки та молодь збираються щодня, щоб пограти у футбол та поспілкуватися. А головне – долучитися до здорового способу життя.  Не порушуючи традиції, в цьому році відбулися весняний та осінній чемпіонати з міні-футболу під егідою СК «Геологія».

А ще, вперше в історії футбольного життя нашого селища, вболівальники мали можливість бачити матчі чемпіонату за Кубок Полтавської області з футболу 2021 року на великому стадіоні нашого селища. До цієї події також ретельно готувалися, адже поле повинно відповідати стандартам та мати належний вигляд.

Задля продовження та збереження футбольних традицій, в цьому році в нашій громаді організовано дитячу футбольну команду СК «Геологія» та введено оплачувану посаду тренера (керівника гуртка).   

Цьогоріч наша громада стала безпечнішою. 22 жовтня 2021 року відбулося урочисте відкриття поліцейської станції. Відтоді, мешканці 17 населених пунктів знаходяться під пильним наглядом та захистом поліцейського офіцера громади - старшого лейтенанта поліції Руслана Станіславовича Рутберга-Глови. В приміщенні поліцейської станції за кошти місцевого бюджету проведено капітальний ремонт, закуплено меблі, сейф для зберігання зброї, необхідну оргтехніку та канцелярські товари. Також наш поліцейський має помпову рушницю та службове авто «Renault Duster», ключі від якого Руслан Рутберт-Глова та селищний голова Світлана Самсонова, отримали14 вересня 2021 року, в Києві від керівництва Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України.

 

 Селищний голова                                              Світлана Самсонова


Інформація відділу фінансів виконавчого комітету Новогалещинської селищної  ради про реалізацію державної політики у сфері фінансів та виконання показників в межах бюджетних програм за 2021 рік

 

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України відділ фінансів виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради, як головний розпорядник бюджетних коштів оприлюднює інформацію щодо діяльності у 2021 році.

Відділ фінансів – виконавчий орган Новогалещинської селищної ради, забезпечує реалізацію бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері планування та аналізу доходів бюджету та фінансування видатків за бюджетними програмами. У своїй діяльності регламентується Положенням про фінансовий відділ виконавчим комітетом Новогалещинської селищної ради, затвердженим рішенням позачергової сорокової сесії восьмого скликання селищної ради від 06 листопада 2020 року № 4 та керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови та забезпечує їх виконання в межах компетенції.

Основним напрямком роботи управління є здійснення функцій із складання проєкту бюджету громади, координації учасників бюджетного процесу, організації виконання бюджету за доходами та видатками, розробка нормативно–правових актів з питань бюджету. В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота відділу фінансів ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

На утримання відділу фінансів виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради передбачено бюджетом на 2021 рік - 1 145 310,31 грн., використано коштів за рік 1 145 310,31 грн.

Штатна чисельність затверджена в кількості 3,0 штатних одиниць.

Протягом 2021 року відділом фінансів:

- підготовлено, винесено на розгляд сесії селищної ради 10 рішень щодо внесення змін до селищного бюджету громади на 2021 рік та 4 рішення про затвердження звітів про виконання бюджету громади, а саме за 2020 рік та щоквартальних за 2021 рік;

- підготовлено, винесено на розгляд виконавчого комітету селищної ради 3 рішення щодо внесення змін до селищного бюджету громади на 2021 рік та 4 рішення про  схвалення проектів щоквартальних  звітів про виконання бюджету громади за 2021 рік;

-  підготовлено, винесено на розгляд селищної ради Прогноз бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки;

 - забезпечено роботу по розробці, обговоренню та винесенню на розгляд сесії селищної ради рішення про встановлення та порядок справляння місцевих податків і зборів на 2022 рік;

- підготовлено, винесено на розгляд виконавчого комітету селищної ради План заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022 – 2024 роки, проекту бюджету на 2022 рік, виконання бюджету та звітності про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади;

- підготовлено, винесено на розгляд виконавчого комітету селищної ради рішення про схвалення Прогнозу бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки;

 - підготовлено, винесено на розгляд селищної ради рішення про затвердження Прогнозу бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки;

- підготовлено, винесено на розгляд виконавчого комітету селищної ради  Інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу та бюджетних запитів до бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

- підготовлено та винесено на розгляд виконавчого комітету селищної ради рішення про схвалення проекту рішення про селищний бюджет громади на 2022 рік, проведено засідання робочої групи з підготовки проекту бюджету громади на 2022 рік;

- своєчасно підготовлено та винесено на розгляд селищної ради проєкт рішення селищної ради «Про бюджет Новогалещинської селищної територіальної громади на 2022 рік» з пояснювальною запискою;

- складено річний та помісячний розпис доходів, видатків і фінансування загального та спеціального фондів бюджету на 2021 рік; розпис направлено в управління Державної казначейської служби України у Козельщинському районі Полтавської області;

- підготовлено та доведено до головних розпорядників коштів 25 лімітних довідок на 2021 рік;

- на підставі рішень про внесення змін до бюджету та за обґрунтованими пропозиціями розпорядників  та одержувачів бюджетних коштів складено 231 довідку про внесення змін до розпису селищного  бюджету;

- протягом року організована робота по затвердженню 147 паспортів бюджетних програм на 2021 рік, опрацьовано звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2020 рік;

- проводилося фінансування бюджетних установ згідно поданих заявок (пропозицій) про виділення коштів з рахунків селищного бюджету на рахунки головного розпорядника бюджетних коштів та реєстрів бюджетних фінансових зобов’язань, зареєстрованих в управлінні Держказначейства України у Козельщинському районі Полтавської області, в межах затверджених бюджетних призначень;

- щоденно формувалася значна кількість фінансових зобов’язань розпорядниками коштів, за результатами яких працівниками фінансового відділу підготовлено 710 розпоряджень про виділення коштів з рахунків бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади, по загальному та спеціальному фондах;

- протягом року здійснювався щоденний моніторинг бюджетного процесу, ведення показників доходів та видатків бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади  за допомогою інформаційно - програмного комплексу  «Місцевий бюджет», обмін інформацією з Головним управлінням державної казначейської служби у Полтавській області, Департаментом фінансів Полтавської обласної державної адміністрації.

- щоденне опрацювання та перевірка даних щодо залишків бюджетних призначень по розпорядниках коштів та залишки коштів на бюджетних рахунках;

- для складання прогнозу бюджету на 2022 – 2024 роки здійснено аналіз по визначенню очікуваних надходжень податків, зборів та інших платежів до селищного бюджету у 2021 році та фактичних надходжень за 2020 рік;

- розглянуто та погоджено висновки на повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету громади, надані органами, що контролюють справляння надходжень бюджету;

- опрацьовано та доведено до головних розпорядників бюджетних коштів орієнтовних граничних показників видатків прогнозу бюджету на середньостроковий період (2022 – 2024 роки);

- для розробки бюджетних запитів на 2022 (2023-2024 роки) опрацьовано та доведено до головних розпорядників бюджетних коштів граничні показники видатків селищного бюджету на 2022 рік;

- відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України для внесення змін до бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади  підготовлено 10 офіційних висновків щодо обсягу залишку бюджетних коштів загального та спеціального фондів, щодо перевиконання дохідної частини загального фонду та перерозподілу коштів  селищного бюджету в межах бюджетних призначень;

- організована робота по складанню звіту по мережі, штатах і контингентах та пояснювальної записки до звіту про виконання бюджету громади за 2020 рік та проведена робота по складанню зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету громади на 2021 рік для подання до Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації;

- протягом звітного періоду опрацьовано та направлено до департаменту  фінансів Полтавської обласної державної адміністрації 142 оперативні інформації щодо фінансових показників селищного бюджету.

- на виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України:

підготовлена та публічно представлена інформація про бюджет за бюджетними програмами за 2020 рік;

забезпечено публікацію про виконання бюджету громади за 2020 рік в Інформаційному бюлетені «Нова громада».

У 2021 році відділ фінансів виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради було головним розпорядником бюджетних коштів за міжбюджетними трансфертами.

Так, протягом звітного періоду із бюджету громади до інших бюджетів було перераховано 4 490 622,00 грн., в тому числі:

 • Утримання закладів первинної  медицини – 797 100,00 грн.;
 • Утримання закладів вторинної медицини (оплата за енергоносії) – 530 800,00 грн.;
 •  Утримання  Козельщинської дитячої музичної школи –  267 295,00  грн.;
 • Відшкодування вартості інсулінів, відпущених за пільговими рецептами  –  58 745,00 грн.;
 • Утримання центру територіального обслуговування населення – 1 123 420,00 грн.;
 • Фінансова підтримка ради ветеранів – 2 600,00 грн.;
 • Проходження курсу реабілітації дітей з інвалідністю в Кременчуцькому міському Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю – 20 000,00 грн.;
 • Утримання комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів Козельщинської селищної ради» - 67 000,00 грн.;
 • Поточний ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» на експлуатаційне утримання автомобільних доріг на загальну суму -                              1 775 000,00 грн.;
 • Медогляд призовників і контрактників – 50 000,00 грн.;
 • Співфінансування обласних програм, а саме придбання ноутбуків та обладнання для харчоблоків для Опорного закладу освіти «Новогалещинський  ліцей» – 188 706,00 грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету для виконання програм соціально - економічного розвитку  регіонів, а саме:
 • на виконання цільової Програми забезпечення пожежної безпеки   - 65 000,00 грн.;
 • на виконання Комплексної програми Новогалещинської селищної ради з питань підготовки громадян України до військової служби – 11 000,00 грн.;
 • на виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 2021 – 2023 роки – 117 000,00 грн.

 

Начальник фінансового відділу                Людмила Похила


Інформація відділу освіти, сім’ї та молоді виконавчого комітету Новогалещинської селищної  ради  про реалізацію державної політики у сфері освіти та виконання показників в межах бюджетних програм за 2021 рік

У складі освітньої мережі нашої громади на даний час функціонує

3 заклади освіти, з них: 1 заклад загальної середньої освіти - Опорний заклад освіти «Новогалещинський ліцей Новогалещинської селищної ради» та 2 заклади дошкільної освіти –  (ясла-садок) «Казка» і (дитячий садок) «Росинка».

У зв’язку з демографічною ситуацією та зменшенням кількості учнів в закладах перед початком 2021-2022 навчального року було прийнято рішення про призупинення функціонування Василівської гімназії з 01 вересня 2021 року. 18 учнів із 34 перейшли на навчання в Новогалещинський ліцей. Також працевлаштовано 3 педагогічних працівники.

Загалом у галузі «освіта» працює 100 працівників, з них: 52 особи - педагоги, 42 особигосподарський персонал, 6 – працівників відділу освіти. Всі працівники вчасно отримували заробітну плату, матеріальну допомогу на оздоровлення, витрати на відрядження. Педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів державної субвенції виплачено надбавку 30% від посадового окладу за престижність праці, вихователям закладів дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету виплачено надбавку 20% від посадового окладу за престижність праці та 30% від посадового окладу за складність та напруженість в роботі. До Дня працівників освіти  виплачено святкову премію в розмірі посадового окладу всім працівникам галузі освіта. Всього на оплату праці з нарахуваннями виплачено: працівникам закладів дошкільної освіти – 4 550 132,40 грн., працівникам закладів загальної середньої освіти 12 861 589,15 грн., на відрядження – 5370,80 грн., навчання педпрацівників – 5 437,88 грн., навчання кухарів – 5950,00 грн., працівникам відділу освіти – 1 722 829,11 грн.

В Опорному закладі освіти «Новогалещинський ліцей Новогалещинської селищної ради» навчається 353 учні. На базі закладу освіти організовано 4 групи подовженого дня для 120 учнів 1-6 класів.

Забезпечено підвезення 204 дітей до місця навчання та у зворотному напрямку 4 шкільними автобусами, та 6 педпрацівників, які цього потребують. Розроблені та затвердженні в установленому порядку маршрути та графіки руху автобусів. 

Для забезпечення підвезення дітей у 2021 році закуплено 7 665 л дизпалива на суму 220 720,00 грн., 385 л бензину на суму 9 140,00 грн.

Для забезпечення підвезення дітей у 2022 році закуплено 10 000 л дизпалива на суму 280 000,00 грн.

Придбано запасні частини до автобусів на суму 9 259,00 грн. та шини на автобус БАЗ на 39 000,00 грн.

Проведено реконструкцію спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Новогалещинського ліцею на загальну суму 1 250 891,00 грн.

Один із викликів Нової української школи — це якісне матеріально-технічне забезпечення. Організація освітнього простору навчального кабінету потребує широкого використання нових ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання, оновлення навчального обладнання. Щороку на забезпечення якісної, доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» виділяється субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на умовах співфінансування. У 2021 році виділено державну субвенцію в розмірі – 87 626,00 гривень, з них на засоби навчання та обладнання – 25 923,00 грн, на меблі – 34 703,00 грн, на комп’ютерне обладнання – 27 000,00 грн. З місцевого бюджету спрямовано співфінансування в сумі – 26 496,00 гривень.

Облаштовано сантехнічні перегородки в санвузлах на суму – 36 384,00 грн. Закуплено 5 бойлерів для підведення гарячої води в санвузли на 25 225,00 грн.

За рахунок коштів Біланівського гірничо – збагачувального комбінату встановлено огорожу (654 628,00 грн.) та автоматичну пожежну сигналізацію (технічна документація 38 708,00 грн.), утеплено фасад школи (2 917 297,00 грн.), відремонтовано стелю із влаштуванням освітлення                                     (1 319 992,00 грн.).

Важливим пріоритетом у роботі освітньої галузі є забезпечення якісною освітою дітей з особливими освітніми потребами. Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами, рівного доступу до якісної освіти вимагає забезпечення безбар’єрності до закладу освіти та організації безпечного інклюзивного освітнього середовища. У 2021 навчальному році інклюзивне навчання організовано для 17 дітей у закладах освіти, а саме: Новогалещинський ліцей – 16 учнів, заклад дошкільної освіти «Казка» - 1 дитина.

У закладі загальної середньої освіти працює 8 асистентів вчителя, у закладах дошкільної освіти - 1 асистент вихователя.

Для розвитку дітей з особливими освітніми потребами у заклад дошкільної освіти «Казка» придбано комплект дитячих розвиваючих іграшок на суму 6 002,00 грн., у Новогалещинський ліцей  придбано комплект дитячих розвиваючих іграшок на суму 9 401,00 грн. та комплект корекційних засобів для сенсомоторної інтеграції, колекційної когнітивної сфери на суму   13 064,00 грн.

Важливим завданням у роботі освітньої галузі є забезпечення учнів гарячим харчуванням. 

Увага керівників закладів освіти була зосереджена на першочерговості збереження здоров’я і життя дітей шляхом організації якісного харчування. Для учнів гімназії та ліцею організовано харчування за кошти місцевого бюджету для всіх учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, діти, які навчаються в інклюзивних класах, діти із сімей, які отримують допомогу у відповідності до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти учасників бойових дій.

У 2021 році на харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій дітей виділено 315 000,00 грн.

Згідно рішення № 17 тридцять сьомої  сесії восьмого скликання від 02.09.2020 «Про організацію харчування дітей в закладах освіти Новогалещинської селищної ради» встановлено вартість харчування однієї дитини 1-4 класів та пільгових категорій до 18,00 грн.

Поліпшено матеріально-технічну базу харчоблоку: придбано за кошти місцевого бюджету холодильник, морозильну камеру, овочерізку на загальну суму 52 050,00 грн.

За кошти обласного бюджету на умовах співфінансування (95 000,00 грн. з місцевого бюджету) придбано пароконвектомат, посудомийку, холодильник та морозильну камеру.

У 2021 році однією зі стратегічних цілей, визначених Національною стратегією розбудови безпечного i здорового освітнього середовища в Новій українській школі, схваленої Указом Президента України від 25.05.2020 року №195/2020, є розбудова системи здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок. На першому етапі реформи системи шкільного харчування особлива увага була зосереджена на впровадження нових підходів до організації шкільного харчування в контексті розроблення нових меню.

Важливою складовою організації освітнього процесу є забезпечення закладів освіти якісним доступом до мережі Інтернет. Всі наші заклади освіти підключені до мережі Інтернет. Усі заклади освіти мають власні веб-сайти, на яких розміщена інформація щодо їх функціонування. Сайт закладу освіти в умовах сьогодення виконує не тільки інформаційну функцію, але є засобом комунікації для всіх учасників освітнього процесу.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій для розширення можливостей педагогів і формування в учнів важливих технологічних компетентностей є однією зі складових формули «Нової української школи». У 2021 році за програмою «Ноутбук кожному вчителю» за кошти державного бюджету із співфінансуванням з місцевого бюджету (95 000,00 грн.) Новогалещинський ліцей поповнився 14 ноутбуками.

У ліцеї створено умови для задоволення освітніх потреб, постійного вдосконалення освіти, підвищення професійного рівня педагогічних працівників.

Придбано STEM-лабораторію з наборами робототехніки на суму            2 080 000,00 грн.

Всі навчальні кабінети укомплектовані шкільними меблями, комп’ютерним та мультимедійним обладнанням. Для забезпечення сучасного освітнього процесу заклад постійно поповнюється новітнім обладнанням, збагачується його матеріально-технічна база. Впродовж останніх років оновлено навчальні кабінети фізики, біології, математики, хімії, початкового навчання, інформатики, придбано комп’ютерну техніку та інтерактивні дошки.

Важливим і відповідальним завданням є підготовка закладів освіти до початку роботи у новому навчальному році, покращення, модернізація матеріально-технічної бази з метою створення належних умов для учасників освітнього процесу. Впродовж підготовки закладів освіти Новогалещинської селищної ради до роботи у 2021/2022 навчальному році у всіх закладах освіти проведено поточні ремонти приміщень. Всі заклади освіти належно розпочали освітній процес у 2021/2022 навчальному році.

У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень у 2021 році конкурси та олімпіади не проводилися.

Підвищують свій професійний рівень і педагогічні працівники, беручи участь в онлайн-тренінгах, семінарах.

Забезпечено організацію оздоровлення та відпочинку 44 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за кошти обласного та місцевого бюджетів, у тому числі 21 дитина через механізм відшкодування частини вартості путівки (20 486,00 грн – обласний бюджет, 144 019,00 грн. – місцевий бюджет).

У складі дошкільної мережі громади функціонує 2 заклади дошкільної освіти, в яких навчається 70 дітей.

Керівники та працівники закладів дошкільної освіти громади творчо працюють над реалізацією Базового компоненту дошкільної освіти, інших чинних програм.

У закладах дошкільної освіти громади працює 31 працівник, з них 13 педагогічних. Всі педагогічні працівники мають вищу освіту за рівнями магістра, бакалавра, молодшого бакалавра, спеціаліста або молодшого спеціаліста (в окремих випадках).

Керівники та працівники закладів дошкільної освіти громади постійно працюють над створенням сучасного іміджу закладу, створюють тепло і затишок у дитячих садках.

Згідно Програми організації харчування в закладах дошкільної освіти у 2021 році 70 дітей охоплено гарячим харчуванням. Кратність харчування – 3-х разове. Фінансуються витрати на харчування дітей за рахунок коштів місцевого бюджету (280 000,00 грн.) та батьківської плати. Розмір плати батьків за харчування встановлена 40% від вартості харчування на день в закладах дошкільної освіти «Росинка» і 50% - «Казка». Вартість харчування становить 35,00 грн (в ясельній групі – 25,00 грн.). Безкоштовним харчуванням охоплено 3 дитини пільгових категорій. Гарячим харчуванням, з оплатою у розмірі 50% від вартості харчування, забезпечувалися 9 дітей з багатодітних сімей, що виховуються в закладах дошкільної освіти Новогалещинської селищної ради.

Протягом 2021 року для закладів дошкільної освіти придбано за кошти місцевого бюджету:

- пилосос – 2 022,00 грн.;

- 2 електромухоловки – 1950,00 грн.;

- бойлер для нагріву води – 5 045,00 грн.;

- дитячі горщики 15 штук – 1 380,00 грн.;

- швейна машина – 4 100,00 грн.;

- покривальця на ліжечка – 12 648,00 грн.;

- килимові покриття – 12 398,50 грн.;

- генератор – 19 500,00 грн.

   За кошти Біланівського ГЗК:

- дитячі іграшки – 11 000,00 грн.;

- дитячі ліжка з матрацами – 77 175,00 грн.

Також протягом року проведено наступні ремонтні роботи:

- ремонт стелі – 51 895,2 грн. (кошти місцевого бюджету);

- ремонт санвузлів, овочесховища, пральні – 416 793,40 грн. (кошти Біланівського гірничо – збагачувального комбінату);

- облаштовано автоматичну пожежну сигналізацію та оброблено дах – (технічна документація на 86 231,00 грн за кошти Біланівського гірничо – збагачувального комбінату).

Позашкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти і спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності. Окремого позашкільного закладу освіти в громаді немає. Позашкільна освіта ведеться закладами освіти та культури.

В ліцеї працюють гуртки:

- журналістичний «Едельвейс»;

- військово-патріотичний «Джура»;

- хореографічна студія «Натхнення»;

- вокальний;

- «Спортивна надія»;

- Спортивний теніс;

- Євроклуб.

Для забезпечення функціонування закладів освіти відділом освіти, сім’ї та молоді виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради за 2021 рік укладено 250 договорів, з них 15 за результатами проведення закупівель.

    Використано:

 • на придбання основних засобів,  предметів та обладнання довгострокового користування для Новогалещинського ліцею – 3 575 502,65 грн, закладів дошкільної освіти – 64 397,00 грн.
 • на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (вартістю до 6,0 тисяч)  для ліцею   – 145 529,00 грн., дитячих садочків – 41 133,5 грн.
 • на оплату послуг, крім комунальних, для ліцею та дошкільних закладів 235 263,00 грн. та 139 195,00 грн. відповідно.
 • на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для ліцею – 1 118 403,00 грн.,  заклади дошкільної освіти – 492 922,00 грн.;
 • на медикаменти та дезінфікуючі засоби для ліцею – 66 299,00 грн, для заклади дошкільної освіти – 11 962,23 грн;
 • на матеріали для поточного ремонту ліцею – 52 321,37 грн., для заклади дошкільної освіти – 21 789,00 грн.;
 • на миючі засоби та канцтовари для ліцею – 61 131,00 грн, для заклади дошкільної освіти – 49 454,00 грн.

У цілому в 2021 році бюджет освітньої галузі склав 30 200 842,00 грн, з них:

- 11 715 455,00 грн. – освітня субвенція;

- 2 087 178,00 грн. – залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2021 року;

- 16 398 209,00 грн. – кошти місцевого бюджету.

 

Начальник відділу                                     Аліна Сивокінь


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь