Новогалещинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

Інформація про виконання бюджету Новогалещинської слищної територіальної громади за 2020 рік

Дата: 06.10.2022 10:46
Кількість переглядів: 151

Фото без опису


Інформація про виконання бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади за 2020 рік:

Рішення про бюджет

Рішення про бюджет Новогалещинської об’єднанної селищної територіальної громади на 2020 рік

 

 

Звіт за І квартал 2020 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за І квартал 2020 року

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за І квартал 2020 року

 

 

Звіт за ІІ квартал 2020 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за ІІ квартал 2020 року

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за ІІ квартал 2020 року

 

 

Звіт за ІІІ квартал 2020 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за ІІІ квартал 2020 року

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за ІІІ квартал 2020 року

 

 

Звіт за 2020 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за 2020 рік

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за 2020 рік

Публічне представлення звіту за 2020 рік

Оголошення про публічне представлення звіту за 2020 рік

Звіти головних розпорядників коштів про використання бюджетних коштів за 2020 рік

Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради

Відділ освіти, сім’ї та молоді виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Тридцята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

23 грудня 2019 року                                                                             №3

Про бюджет Новогалещинської селищної

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

16531000000 (код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом УкраїниЗаконом України «Про місцеве самоврядування», Новогалещинська селищна рада  ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади у сумі 27346380,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду  бюджету селищної об’єднаної територіальної громади – 26740380,00  гривень та доходи спеціального фонду  бюджету селищної об’єднаної територіальної громади – 606000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади у сумі 27346380,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду  бюджету селищної об’єднаної територіальної громади – 26740380,00  гривень та видатки спеціального фонду бюджету селищної об’єднаної територіальної громади – 606000,00 гривень;

оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади в сумі 15000,00 грн., що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду бюджету селищної об’єднаної територіальної громади визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади в сумі 15000,00 грн., що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду бюджету селищної об’єднаної територіальної громади визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Надати право виконавчому комітету Новогалещинської селищної ради  приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями селищної ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади  відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4.Затвердити розподіл витрат бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1776720,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5.Установити, що у загальному фонді бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1)до доходів загального фонду бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71Бюджетного кодексу України);

2)джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

6.Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;

 2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7.Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини  1 статті 691  та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та 71 Бюджетного кодексу України.

8.Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

9.Дозволити виконавчому комітету Новогалещинської селищної ради в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною селищною радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10.Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

-  позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку.

11.Головному розпоряднику коштів  бюджету бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12.У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами бюджету селищний голова, за обгрунтованим поданням, здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків ( окремо за загальним та спеціальним фондом бюджету), здійснюється за розпорядженням селищного голови погодженим з постійною комісією селищної ради з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.

13.Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 

15.Додатки 1- 4 до цього рішення вважати  його невід’ємною частиною.

 

16.Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в інформаційному бюлетені «Нова громада».

17.Організацію виконання рішення покласти на фінансовий відділ Виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради (Похила Л.В.), контроль за виконанням – на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                         С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

27 квітня 2021 року                смт Нова Галещина                           № 37

Про схвалення проекту звіту  про  виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади

за І квартал  2021 року

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради, ВИРІШИВ:

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за І квартал 2021 року :
 • по доходах в сумі 8 799 676,00 грн., в тому числі загальний фонд - 6 315 559,00 грн., спеціальний фонд - 2 484 117,00 грн.;
 • по видатках в сумі 5 765 513,00 грн., в тому числі загальний фонд - 5 566 256,00 грн., спеціальний фонд – 199 257,00  грн.
 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до проекту звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за І квартал 2021 року (додаток 3).

3.  Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Похилу Л.В.

5. Додатки 1- 3  цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

              Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять четверта сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

19 травня 2020 року                                                                                         № 4

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

Новогалещинської селищної об’єднаної

територіальної громади за І квартал за 2020 року

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року, з урахуванням офіційних трансфертів:
 • по доходах в сумі 8 799 676,00 грн., в тому числі загальний фонд - 6 315 559,00 грн., спеціальний фонд  - 2 484 117,00 грн.;
 • по видатках в сумі 5 765 513,00 грн., в тому числі загальний фон - 5 566 256,00 грн., спеціальний фонд – 199 257,00  грн.  
 1. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ (Похила Л.В.).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.     

 

      Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

31 липня 2020 року                смт. Нова Галещина                         № 56/1

Про схвалення проекту звіту  про  виконання бюджету  Новогалещинської  селищної територіальної громади 

за ІІ квартал  2020 року

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради, ВИРІШИВ:

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІ квартал 2020 року :
 • по доходах в сумі 20 209 146, 49 грн., в тому числі загальний фонд  - 15 033 604, 04 грн., спеціальний фонд  - 5 175 542, 45 грн. (додається);
 • по видатках в сумі 12 264 039, 02 грн., в тому числі загальний фонд  - 11 608 246, 36 грн., спеціальний фонд – 655 792, 66  грн. (додається).
 1. Прийняти до відома довідку до проекту звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІ квартал 2020 року (додається).

3.  Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Похилу Л.В.

 

                    Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять шоста  сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

05.08. 2020 року                                                                                         № 3

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

Новогалещинської селищної об’єднаної

територіальної громади за ІІ квартал

за 2020 року

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади за ІІ квартал 2020 року, з урахуванням офіційних трансфертів:
 • по доходах в сумі 20 209 146, 49 грн., в тому числі загальний фонд  - 15 033 604, 04 грн., спеціальний фонд  - 5 175 542, 45 грн.;
 • по видатках в сумі 12 264 039, 02 грн., в тому числі загальний фонд  - 11 608 246, 36 грн., спеціальний фонд – 655 792, 66  грн.
 1. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ (Похила Л.В.).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку. 

Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

19  жовтня 2020 року                смт. Нова Галещина                                         № 74/1

Про схвалення проекту звіту  про  виконання бюджету Новогалещинської  селищної територіальної громади  за ІІІ квартал  2020 року

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради,

 

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІІ квартал 2020 року :
 • по доходах в сумі 31 106 096,41 грн., в тому числі загальний фонд  -                          23 206 470,41 грн., спеціальний фонд  - 7 899 626,00 грн.;
 • по видатках в сумі 21 370 721,05грн., в тому числі загальний фонд - 17 480 327,12  грн., спеціальний фонд – 3 890 393,93  грн.
 1. Прийняти до відома довідку до проекту звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІ квартал 2020 року (додається).
 2.   Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Похилу Л.В.

 

 

                    Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова сорокова сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

06.11 2020 року                                                                                         № 8

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

Новогалещинської селищної об’єднаної

територіальної громади за 9 місяців 2020 року

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», селищна рада

ВИРІШИЛА:

                                                     

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року, з урахуванням офіційних трансфертів:
 • по доходах в сумі 31 106 096,41 грн., в тому числі загальний фонд  - 23 206 470,41 грн., спеціальний фонд - 7 899 626,00 грн.;
 • по видатках в сумі 21 370 721,05грн., в тому числі загальний фонд - 17 480 327,12  грн., спеціальний фонд – 3 890 393,93  грн.
 1. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ (Похила Л.В.).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.     

Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

12 січня 2021 року                смт. Нова Галещина                                         № 14/1

 

Про схвалення проекту звітів  про  виконання бюджету за 2020 рік  Новогалещинської селищної 

територіальної громади, та сільських бюджетів Пісківської та Василівської сільських рад

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради, ВИРІШИВ:

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за 2020 рік (додаток 1) :
 • по доходах в сумі 48 081 513,00 грн., в тому числі загальний фонд  -                          32 815 070,00 грн., спеціальний фонд - 15 266 443,00 грн.;
 • по видатках в сумі 34 189 059,00 грн., в тому числі загальний фонд - 25 997 819,00  грн., спеціальний фонд – 8 191 240,00  грн.
 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Пісківської сільської ради за 2020 рік (Додаток 2):
 • по доходах в сумі 1 162 312,00 грн., в тому числі загальний фонд  - 1 162 312,00 грн.;
 • по видатках в сумі 1110656,00 грн. в тому числі загальний фонд  -  939 356,00  грн., спеціальний фонд – 171 300,00 грн.
 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Василівської сільської ради за 2020 рік (Додаток 3):
 • по доходах в сумі 2 195 459,00 грн., в тому числі загальний фонд - 2 195 433,00 грн., спеціальний фонд – 26,00 грн.;
 • по видатках в сумі 2 186 009,00 грн. в тому числі загальний фонд - 2 186 009,00 грн.

4. Прийняти до відома довідку до проекту звітів про виконання бюджету за 2020 рік Новогалещинської селищної територіальної громади, та сільських бюджетів Пісківської та Василівської сільських рад (додається).

3.  Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Похилу Л.В.

 

             Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

третя сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

 

04 лютого 2021 року                                                                                         № 2

 

Про затвердження звітів

про виконання бюджетів за 2020 рік

Новогалещинської селищної 

територіальної громади, та

сільських бюджетів Пісківської,

Василівської сільських рад

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Рішення № 3 тридцятої сесії сьомого скликання Новогалещинської селищної ради від 23.12.2019 року «Про бюджет Новогалещинської селищної територіальної громади на 2020 рік»,  Рішення № 1 тридцять восьмої сесії сьомого скликання  Пісківської сільської ради від 27.12.2019 року «Про сільський бюджет Пісківської сільської ради на 2020 рік», Рішення позачергової двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання Василівської сільської ради від 23.12.2019 року «Про місцевий бюджет Василівської сільської ради», селищна рада ВИРІШИЛА:         

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за 2020 рік, з урахуванням офіційних трансфертів, (Додаток 1):
 • по доходах в сумі 48 081 513,00 грн., в тому числі загальний фонд  -                          32 815 070,00 грн., спеціальний фонд  - 15 266 443,00 грн.;
 • по видатках в сумі 34 189 059,00 грн., в тому числі загальний фонд  -               25 997 819,00  грн., спеціальний фонд – 8 191 240,00  грн.
 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Пісківської сільської ради за 2020 рік (Додаток 2):
 • по доходах в сумі 1 162 312,00 грн., в тому числі загальний фонд - 1 162 312,00 грн.;
 • по видатках в сумі 1110656,00 грн. в тому числі загальний фонд  - 939 356,00  грн., спеціальний фонд – 171 300,00 грн.
 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Василівської сільської ради за 2020 рік (Додаток 3):
 • по доходах в сумі 2 195 459,00 грн., в тому числі загальний фонд - 2 195 433,00 грн., спеціальний фонд – 26,00 грн.;
 • по видатках в сумі 2 186 009,00 грн. в тому числі загальний фонд  - 2 186 009,00 грн.
 1. Організацію виконання даного рішення покласти на Фінансовий відділ виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради (Похила Л.В.).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.     
 3. Додатки 1- 3 є невід’ємною частиною даного рішення.

 

Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗВІТУ ЗА 2020 РІК

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України Новогалещинська селищна рада повідомляє, що 12 березня 2021 року о 14:00 годині в приміщені Новогалещинського будинку культури відбудеться публічне представлення річного звіту про виконання бюджетів за 2020 рік  Новогалещинської селищної територіальної громади, сільських бюджетів Пісківської, Василівської сільських рад.

      На обговорення виносяться такі питання:

 1. Інформація про виконання бюджетів за 2020 рік Новогалещинської селищної територіальної громади, сільських бюджетів Пісківської, Василівської сільських рад.
 2. Інформація про виконання бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідно до звітів  про виконання паспортів бюджетних програм.
 3. До участі у заході запрошуються члени виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради, посадові особи виконавчих органів селищної ради, депутати селищної ради,  керівники комунальних підприємств, представники громадськості.

Захід буде проведений із дотриманням карантинних вимог.

Інформація щодо річного звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за 2020 рік розміщена на офіційному веб – сайті Новогалещинської громади.


Інформація Виконавчого комітету Новогалещинської селищної  ради про реалізацію державної політики  та виконання показників в межах бюджетних програм за 2020 рік

У своїй роботі виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови та забезпечує їх виконання в межах компетенції.

Виконавчий комітет селищної ради здійснює делеговані повноваження згідно із статтями 27 - 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Одним із принципів здійснення місцевого самоврядування в Україні є підзвітність та відповідальність перед територіальною громадою.

В кінці 2020 року рішенням другого пленарного засідання першої сесії восьмого скликання № 10 від 19.11.2020 року утворено три старостинських округи – Бондарівський, Пісківський, Василівський. Тому кількість населення нашої громади збільшилася і становить 4761 особу.

Виконавчий комітет селищної ради забезпечує діяльність виконавчих органів, координує сфери соціально – культурного та суспільного життя громади, а саме: культури, охорони здоров’я, соціального забезпечення та житлово – комунального господарства.

Основною формою роботи ради є пленарні засідання. У сесійній діяльності перевага надавалася розгляду та обговоренню найбільш актуальним проблемам життя громади.

Протягом 2020 року проведено 40 сесій і 13 засідань виконкомів, на яких прийнято 486  і 85 рішень відповідно.

У виконавчому комітеті селищної ради затверджений та оприлюднений графік особистого прийому громадян  селищним головою, посадовими особами та спеціалістами  селищної ради. За звітний період  до селищної ради надійшло 2185 звернень. З них - 479 письмових;

Звернення незахищеної категорії населення розглядаються спеціалістами селищної ради першочергово. Слід зазначити, що  заяви громадян про надання матеріальної допомоги на лікування, розглядаються позитивно  на виконкомах селищної ради.         

Робота по розгляду звернень громадян, організації особистого прийому перебуває на постійному контролі. Два рази на рік на засіданні виконкому селищної ради розглядаються питання щодо роботи із зверненнями громадян.  Для підвищення рівня правової обізнаності громадян, що звертаються до селищної ради, на стендах розміщено інформацію щодо порядку прийому громадян. В приміщенні селищної ради три рази на місяць юрист веде безкоштовний прийом громадян, чим забезпечується можливість мешканцям громади отримати безкоштовну юридичну допомогу. Щотижня на апаратній нараді  розглядаються та аналізуються звернення, що надійшли до селищної ради. 

Виконком селищної ради постійно працює над вдосконаленнями роботи зі зверненнями громадян, вивчає причини, що їх породжують, вживає заходів щодо їх усунення.

Стабільність та економічний розвиток територіальної громади передусім залежить від наповнення бюджету. Селищний бюджет за 2020 рік в цілому по доходах, з урахуванням міжбюджетних трансфертів, виконаний на 131 відсоток. При уточненому плані 36 766 419,00 гривень,  надійшло 48 081 513,00 гривень. Із них до загального фонду бюджету – 32815070,16 гривень, до спеціального – 15266443,10 гривень.

Офіційних міжбюджетних трансфертів до загального фонду надійшло 13 344 535 грн, в тому числі:

 • базова дотація – 3 721 400,00 грн.
 • освітня субвенція – 8 278 000,00 грн.
 • дотація на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 633 000,00 грн.
 • субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзія) – 209 508,00 грн.
 • субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»   - 138 246,00 грн.
 • субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 364 381,00 грн.

Загальна сума видатків загального фонду дорівнює - 25 997 819,00 грн. Планові видатки (26 740 380,00 гривень) виконані на 85,67%.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 1 089 127,00 грн.

На придбання лікарських засобів витрачено 77 482,00 грн.

На оплату харчування в закладах освіти – 244 740,00 грн.

Соціальні виплати населенню  – 153 250,00 грн.

Видатки в розрізі галузей виглядають наступним чином:

На утримання апарату управління (заробітна плата, оплата енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, канцелярських товарів, послуги з обслуговування оргтехніки) було направлено 6 987 081,00 грн., що становить 25% від загальної суми видатків загального фонду.

На галузь соціального захисту та соціального забезпечення населення було направлено 429 840 грн., або 1,7% від загальної суми видатків загального фонду.

На утримання галузі культури (центр культури, дозвілля, спорту та туризму ) використано 766 611 грн., або 3% від загальної суми видатків загального фонду.

На житлово-комунальне господарство витрачено 1 209 796 грн., або 4,7% від загальної суми видатків загального фонду.

Заходи пов’язані з інвентаризацією земельних ділянок, нормативно-грошову оцінку земель -  311 423 грн.

Забезпечення офісною та комп’ютерною технікою Офіцера громади – 10 650,00 грн.

Міжбюджетні трансферти надані іншим місцевим бюджетам з загального фонду – 1 897 508,00 грн., в тому числі:

-  придбання лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 50 000,00 грн.;

-  на оплату праці працівникам Козельщинської дитячої музичної школи (Козельщинська ОТГ) - 223 992,00  грн. ;

- фінансування Програми підтримки розвитку фізичної культури і спорту (Козельщинська РДА) 45 000,00 грн.; 

- утримання бібліотек:

   відділ культури і туризму Козельщинської РДА – 172 500,00 грн.;

   сектор культури і туризму Кременчуцької РДА – 77 200,00 грн.;

- Інклюзивно-ресурсний центр Омельницької ОТГ – 2 800,00 грн.;

- утримання Центру ПМСД Пришибської сільської ради – 412 556,00 грн.;

- утримання Козельщинської ЦРЛ – 124 850,00 грн.;

- фінансове забезпечення управління соціального захисту населення Козельщинської РДА- 96 100,00 грн.;

- територіальний центр соціального обслуговування населення Кременчуцької РДА – 190 040,00 грн.;

- територіальний центр соціального обслуговування Козельщинської РДА -443 520,00 грн.;

- підтримка статутної діяльності ради районних організацій ветеранів  (Кременчуцької та Козельщинської РДА)– 4 050,00 грн.;

- заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу «COVID-19» -                    38 300,00 грн;

-  на забезпечення функціонування свердловини для забору питної води на території Омельницької ОТГ  - 10 000,00 грн.;

- функціонування архівних установ - 6 600,00 грн.

  

Фінансовий відділ виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради, забезпечує реалізацію бюджетної політики держави і місцевого самоврядування у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування видатків за бюджетними програмами. Основним напрямком роботи управління є здійснення функцій із складання проекту бюджету громади, координації учасників бюджетного процесу, організації виконання бюджету за доходами та видатками, розробка нормативно–правових актів з питань бюджету. В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота відділу фінансового відділу ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

Протягом 2020 року фінансовим відділом:

- підготовлено, винесено на розгляд сесії селищної ради 11 рішень щодо внесення змін до селищного бюджету громади на 2020 рік та 4 рішення про затвердження звітів про виконання бюджету громади, а саме за 2019 рік та щоквартальних за 2020 рік;

- підготовлено, винесено на розгляд виконавчого комітету селищної ради 9 рішень щодо внесення змін до селищного бюджету громади на 2020 рік;

-  підготовлено, винесено на розгляд  виконавчого комітету селищної ради про схвалення проекту рішення «Про бюджет Новоглещинської селищної територіальної громади на 2021 рік» та Прогнозу бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади на 2022 – 2023 роки;

 - забезпечено роботу по розробці, обговоренню та винесенню на розгляд сесії селищної ради рішення про встановлення та порядок справляння місцевих податків і зборів на 2021 рік;

- підготовлено, винесено на розгляд  селищної ради  Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади на  2021 рік та прогнозу 2022 – 2023 роки, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

- складено річний та помісячний розпис доходів, видатків і фінансування загального та спеціального фондів бюджету на 2020 рік; розпис направлено в управління Державної казначейської служби України у Козельщинському районі Полтавської області;

підготовлено та доведено до головних розпорядників коштів 23 лімітних довідок на 2020 рік;

- на підставі рішень про внесення змін до бюджету та за обґрунтованими пропозиціями  розпорядників коштів складено 173 довідки про внесення змін до розпису селищного  бюджету;

- протягом року організована робота по затвердженню 115 паспортів бюджетних програм на 2020 рік, опрацьовано звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік;

- своєчасно підготовлено та винесено на розгляд селищної ради проєкт рішення селищної ради «Про бюджет Новогалещинської селищної територіальної громади на 2020 рік» з пояснювальною запискою;

- протягом року здійснювався щоденний моніторинг бюджетного процесу, ведення показників доходів та видатків бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за допомогою автоматизованої інформаційної системи (АІС) «Місцеві бюджети рівня міста, району», обмін інформацією з Головним управлінням державної казначейської служби у Полтавській області, Департаментом фінансів Полтавської обласної державної адміністрації;

- щоденне опрацювання та перевірка даних щодо залишків бюджетних призначень по розпорядниках коштів та залишки коштів на бюджетних рахунках;

- для складання прогнозу бюджету на 2021 рік здійснено аналіз по визначенню очікуваних надходжень податків, зборів та інших платежів до селищного бюджету у 2020 році та фактичних надходжень за 2019 рік;

- опрацьовано та доведено до головних розпорядників бюджетних коштів орієнтовні граничні показники видатків для складання прогнозу бюджету на 2021 рік;

- для розробки бюджетних запитів на 2021 (2022-2023 роки) опрацьовано та доведено до головних розпорядників бюджетних коштів граничні показники видатків селищного бюджету на 2021 рік;

- відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України для внесення змін до бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади  підготовлено 18 офіційних висновків щодо обсягу залишку бюджетних коштів загального та спеціального фондів, щодо перевиконання дохідної частини загального фонду та перерозподілу коштів  селищного бюджету в межах бюджетних призначень;

- організована робота по складанню звіту по мережі, штатах і контингентах та пояснювальної записки до звіту про виконання бюджету громади за 2019 рік та проведена робота по складанню зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету громади на 2020 рік для подання до Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації;

- протягом звітного періоду опрацьовано та направлено до Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації 135 оперативні інформації щодо фінансових показників селищного бюджету.

  На виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України:

- підготовлена та публічно представлена інформація про бюджет за бюджетними програмами за 2019 рік;

- забезпечено публікацію про виконання бюджету громади за 2019 рік в Інформаційному бюлетені «Нова громада».

Мета роботи виконавчих органів влади у сфері соціального захисту населення - покращення доступності та якості послуг, збільшення обсягу послуг, що надаються вразливим верствам населення, розширення своїх можливостей щодо забезпечення зростання стандартів якості життя населення. Тому, що сильна громада та, яка дбає про кожного свого мешканця. Особлива увага приділяється пенсіонерам, пільговим та соціально незахищеним верствам населення.

З метою отримання мешканцями громади якісних соціальних послуг, з квітня місяця 2020 року, працівники відділу соціального захисту населення виконавчого комітету здійснюють прийом документів на оформлення житлових субсидій, всіх видів допомог та виплат, які є найпоширенішими серед населення, безпосередньо в Новогалещинській селищній раді та кожному старостинському окрузі через «Соціальну громаду». Що значно спростило та наблизило цю послугу для людей.

Влада докладає максимум зусиль, щоб для кожного  мешканця  забезпечити гідні умови проживання. Для підримки соціально незахищених верст населення прийнято Програму соціального захисту «Турбота». Відповідно до Програми у 2020 році надано матеріальної допомоги громадянам:

 • допомогу на  поховання особам, що ніде не працювали і не отримували пенсію та допомогу на поховання особам, які померли на території селищної ради та від поховання який відмовилися родичі – 10 750,00 грн.;
 • матеріальну допомогу на лікування надано  33 особам 70 000,00 грн.;
 • підтримка дітей , які знаходяться під опікою до початку навчального року отримали 4 сім’ї 8000,00 грн.;
 • матеріальну допомогу ветеранам другої світової війни до 9 травня 2 особам – 4000,00 грн.;
 • матеріальну допомогу учасникам АТО та  сім’ї загиблого учасника АТО 50 500,00 грн.;
 • придбання новорічних подарунків дітям пільгових категорій – 10000,00 грн. (100 дітей із сімей пільгових категорій отримали новорічні подарунки).

Відповідно до договорів «Про соціальне партнерство з ТОВ «Біланівський ГЗК» та «Про виконання умов резолюції громадських слухань щодо врахування інтересів територіальної громади Новогалещинської селищної ради у зв’язку з будівництвом Біланівського гірничо - збагачувального комбінату» до новорічних та Різдвяних свят продуктовими наборами забезпечено 167 мешканців поважного віку, до професійних та державних свят продуктові набори отримали – 135 громадян пільгових категорій.

Солодкі подарунки до новорічних свят отримали: 134 учні початкових класів Новогалещинського ліцею, 76 вихованців ЗДО «Росинка» та «Казка».

Натуральну допомогу у вигляді дров отримали 49 осіб пільгових категорій на суму 158 000,00 грн.

В рамках Програми в громаді діє послуга компенсації коштів за перевезення в  залізничному транспорті та приміських автобусних маршрутах загального користування, вартість послуг за 2020 рік становить:

 • автобусні перевезення – 49 402,00 грн.
 • залізничні перевезення - 210 500,00 грн.

У 2020 році  соціальні послуги за місцем проживання громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги забезпечували: територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кременчуцького району та  територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської РДА за рахунок субвенції місцевого бюджету.

Протягом 2020 року 5 соціальних працівників нашої громади обслуговували 44 особи, які потребували надання соціальних послуг.   

Один соціальний працівник в середньому обслуговує 9 чоловік.

За допомогою зверталися непрацездатні самотні громадяни або громадяни, діти яких проживають за межами громади, області та на території інших держав і не мають змоги надавати допомогу батькам.

На оплату праці соціальних працівників, надання соціальних послуг (масаж, ремонт взуття, послуги перукаря, впорядкування садиб, розпилювання дров, точіння ножів), які надавалися громадянам територіальними центрами соціального обслуговування та утримання територіальних центрів з місцевого бюджету виділено кошти в сумі 633 560,00 грн.

На території громади для надання медичних послуг населенню функціонує 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини (Новогалещинська та Бондарівська та 2 ФАПи (Зарудянський та Пісківський), в зкладах працюють 2 сімейних лікаря та 7 медичних сестер. Сімейні лікарі підписали понад 3500  декларацій з пацієнтами щодо надання медичних послуг.

Загалом на утримання закладів первинної медицини, які входять до структурного складу ЦПСМД Пришибської сільської ради та фінансову підтримку закладів вторинної медицини Козельщинської та Кременчуцької районних лікарень з бюджету Новогалещинської селищної ради передані трансферти в сумі 587 406,00 грн.

 

Місія задоволення потреб населення у якісних і доступних культурних послугах, підвищенню культурного і духовного рівня покладена на Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради». В закладах культури працюють 8 осіб, 5 з них мають фахову культурно-освітню спеціальність. На заробітну плату працівникам та утримання закладу витрачено 766 611,00 грн. селищного бюджету.

На базі Центру культури у 2020 році функціонували:

вокально-хоровий колектив «Калинонька», три вокальні групи: «Голосисті малюки», «Сані–кідс», «Нотка», дитячий вокально-інструментальний ансамбль, режисерський гурток, танцювальний гурток (три вікових  групи).

В зв’язку з обмеженнями, які були введені на період дії карантину, на проведення масових (культурних, у т. ч. концертів, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо) заходів, протягом 2020 року працівниками культури було проведено лише 7 заходів. Але вищезазначені обмеження не завадили провести капітальний ремонт приміщення Новогалещинського будинку культури. Ремонтні роботи проведені згідно договору «Про виконання умов резолюції громадських слухань щодо врахування інтересів територіальної громади Новогалещинської селищної ради у зв’язку з будівництвом Біланівського гірничо - збагачувального комбінату», виконавець робіт - підрядна організація ТОВ «Агробуд і К», вартість вище перелічених  робіт першої черги – 1 790 819,00 грн.

На території нашої громади у 2020 році функціонували  три бібліотеки філії: Новогалещинські селищні бібліотеки філії № 32, 33, Бондарівська сільська бібліотека філія, в яких працювало 3 бібліотекарі. На заробітну плату та утримання закладів з місцевого бюджету витрачено 249 700,00 грн.

У Новгалещинській територіальній громаді щодня ведеться кропітка робота щодо впорядкування території та покращення блаустрою, і не лише в центральній садибі громади, а і в старостинських округах. Послуги з благоустрою забезпечує Комунальне підприємство «Житлово – комунальне підприємство Новогалещинської селищної ради», яке було створено 01 квітня 2019 року та налічує 17 працівників. Кожен з яких виконує свою роботу, а це благоустрій території селищної ради, забезпечення послуг водопостачання та водовідведення, освітлення вулиць, вивезення твердих та рідких побутових відходів, обслуговування об’єктів інфраструктури.  

Всього за результатами 2020 року  Комунальне підприємство «Житлово – комунальне підприємство Новогалещинської селищної ради»,  надано послуг на суму 1 612 800,00 грн., а саме:

за послуги з обслуговування житлових будинків (водовідведення, водопостачання) – 659 300,00 грн.;

вивезення твердих побутових відходів – 217 600 грн.;

утримання гуртожитку для внутрішньо – переміщених осіб - 132 800,00 грн.;

Від надання інших платних послуг отримано:

 • Послуги та оренда – 573 100,00 грн.;
 • Послуги водопостачання, водовідведення, вивіз твердих побутових відходів – 826 500,00 грн.;
 • Вивіз ТПВ з приватного сектору -58 400,00 грн.;
 • Оплата житлово – комунальних послуг мешканцями гуртожитку для внутрішньо-переміщених осіб –  132 800,00 грн.

Протягом року підприємством збільшено обсяги надання та кількість абонентів з отримання послуг:

 • заключено угоди на вивезення твердих побутових відходів з приватного сектору - 345 шт. (смт Нова Галещина, с.Горбані, с.Велика Безуглівка – 327 шт., Бондарівський старостинський округ - 18 шт.)

Доходи підприємства за 2020 рік склали 1 612 800,00 грн., що на 649 100,00 грн., а більше, ніж у 2019 році, з них надійшло від надання послуг населенню 1 200 100,00 грн., інші доходи – 412 700,00 грн.

Витрати підприємства протягом року збільшились на 633 500,00 грн.  і склали 1 594 800,00 грн., в тому числі:

-   заробітна плата з нарахуваннями – 634 600,00 грн.;

-   паливно – мастильні матеріали – 191 600,00 грн.;

-   запасні частини та матеріали – 161 600,00 грн.;

-   електрична енергія – 241 800,00 грн.;

-   податки – 21 400,00 грн.;

На заробітну плату та утримання підприємства  з місцевого бюджету виділено кошти в сум – 1 209 796,00 грн.

Звичайно, за три роки всі проблеми благоустрою вирішити не можливо, та все ж таки крок за кроком позитивні зміни відбуваються і звітувати є про що.

Підсумовуючи, хочеться зазначити, що для досягнення бажаних результатів нам потрібно співпрацювати всім разом, зосередившись на спільній меті, а це привабливий вигляд нашої громади в усіх її куточках. Для цього у 2020 році було встановлено 100 контейнерів для збирання сміття, які розташовуються по всій території громади. Надалі кількість контейнерів буде збільшуватись.


Інформація відділу освіти, сім’ї та молоді виконавчого комітету Новогалещинської селищної  ради про реалізацію державної політики у сфері освіти та виконання показників в межах бюджетних програм за 2020 рік

 

У громаді створене якісне освітнє середовище для дітей – дошкільна та шкільна освіта. Для забезпечення потреби дітей в освітніх послугах  функціонує один опорний заклад освіти – Новогалещинський ліцей та два заклади дошкільної освіти («Казка» та «Росинка»), у яких навчається та виховується 324 учні та 76 вихованців дитсадків. Кадрове забезпечення у закладах освіти – 99 працівників. Освітній процес у 2020 році забезпечували 50 педагогічних працівників, серед яких 36 – це педагогічний колектив ліцею і 14 – педагогічний колектив закладів дошкільної освіти. Обслуговуючий персонал закладів освіти - 49 працівників.

Створення комфортного освітнього простору та покращення матеріально-технічної бази ліцею та дитячих садочків – це ключовий пріоритет  нашої спільної роботи. Протягом звітного року виконано наступні роботи:

 • придбано два нових шкільних автобуса, загальна вартість придбання – 3 937 530,00 грн. Відповідно до програми «Шкільний автобус» підвозилося 104 учні, що складало 100% від усіх учнів, що живуть поза межею пішохідної доступності. На  паливно – мастильні матеріали було витрачено 98 270,00 грн., а на запасні частини для шкільних автобусів – 53 641,00 грн. 

Загалом у ліцеї у минулому році харчувалося 315 учнів, з них 35 – учні пільгових категорій харчуються безкоштовно:

 • діти учасників антитерористичної операції – 11;
 •  діти, зареєстровані як  внутрішньо – переміщених особи – 6;
 • малозабезпечені – 7;
 • сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 3.

Учні 1-4 класів – 135 дітей харчуються також безкоштовно, за рахунок коштів селищного бюджету. На харчування витрачено 129 686,98 грн. коштів селищного бюджету.

Селищною радою встановлено у 2020-2021 навчальному році для батьків та осіб, які їх замінюють, плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Новогалещинської селищної ради у розмірі:

 - 40 відсотків від вартості харчування на день для закладу дошкільної освіти «Росинка»;

- 50 відсотків від вартості харчування на день для закладу дошкільної освіти «Казка»;

- Решту вартості харчування всіх дітей сплачує селищна рада.

Загалом в дитячих садках громади безкоштовно харчуються 15 дітей пільгових категорій.

Усього на харчування дітей у 2020 році витрачено 197 433,22 грн., в тому числі:   батьківська плата – 81 162,82 грн., бюджетні кошти  - 116 270,40 грн.

Придбано безконтактні термометри на суму 15 000,00 грн., дезінфікуючі засоби та антисептики на суму 47888,97 грн.

На медикаменти для всіх закладів освіти витрачено 4685,00 грн.

Для опалення закладів освіти на постачання природного газу для закладів освіти було укладено договір  на загальну суму 685479,31 грн.; на електроенергію – 128610,72 грн.; на водопостачання та водовідведення – 42619,08 грн., на вивезення твердих побутових відходів – 6188,88 грн.

Для безперебійного забезпечення закладів освіти Новогалещинської селищної ради мережею Інтернет відділом освіти, сім’ї та молоді було  заключено  договори на суму 13200,00 грн.

На даний час усі заклади освіти  мають підключення до мережі Інтернет.

Станом на 31.12.2020 у громаді перебуває 12 дітей на обліку інклюзивно-ресурсного центру. Тому наше основне завдання – вчасно провести обстеження дитини з особливими освітніми потребами та забезпечити її право на освіту.

Завдячуючи підтримці нашого надійного соціального партнера ТОВ «Біланівський ГЗК», ліцей щороку модернізується та оновлюється.

У 2020 році приміщення ліцею  було оновлено ззовні та всередині: повністю завершено заміну вікон, проведено заміну електромережі на третьому поверсі, навчальні класи та коридори оснащене сучасним освітленням, підлогу спортивної зали покрили професійним лінолеумом, придбано кондиціонери та жалюзі для актової зали, утеплено та оздоблено фасад приміщення. Загальна вартість витрат становить 3 095 102,00 грн.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь