A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новогалещинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

Інформація про виконання бюджету Новогалещинської слищної територіальної громади за 2020 рік

Дата: 06.10.2022 10:46
Кількість переглядів: 29

Інформація

 про виконання бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади за 2020 рік:

Рішення про бюджет

Рішення про бюджет Новогалещинської об’єднанної селищної територіальної громади

на 2020 рік

 

 

Звіт за І квартал 2020 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за І квартал 2020 року

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за І квартал 2020 року

 

 

Звіт за ІІ квартал 2020 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за ІІ квартал 2020 року

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за ІІ квартал 2020 року

 

 

Звіт за ІІІ квартал 2020 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за ІІІ квартал 2020 року

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за ІІІ квартал 2020 року

 

 

Звіт за 2020 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за 2020 рік

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за 2020 рік

Публічне представлення звіту за 2020 рік

Оголошення про публічне представлення звіту за 2020 рік

Звіти головних розпорядників коштів про використання бюджетних коштів за 2020 рік

Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради

Відділ освіти, сім’ї та молоді виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради

 

УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

тридцята сесія сьомого скликання

23 грудня 2019 року                                                                             РІШЕННЯ №3

 

Про бюджет Новогалещинської селищної

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

16531000000 (код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом УкраїниЗаконом України «Про місцеве самоврядування», Новогалещинська селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади у сумі 27346380,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду  бюджету селищної об’єднаної територіальної громади – 26740380,00  гривень та доходи спеціального фонду  бюджету селищної об’єднаної територіальної громади – 606000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади у сумі 27346380,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду  бюджету селищної об’єднаної територіальної громади – 26740380,00  гривень та видатки спеціального фонду бюджету селищної об’єднаної територіальної громади – 606000,00 гривень;

оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади в сумі 15000,00 грн., що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду бюджету селищної об’єднаної територіальної громади визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади в сумі 15000,00 грн., що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду бюджету селищної об’єднаної територіальної громади визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Надати право виконавчому комітету Новогалещинської селищної ради  приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями селищної ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади  відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1776720,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1)  у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;

 2)  джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини  1 статті 691  та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Дозволити виконавчому комітету Новогалещинської селищної ради в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною селищною радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10.  Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

-  позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку.

11. Головному розпоряднику коштів  бюджету бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами бюджету селищний голова, за обгрунтованим поданням, здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків ( окремо за загальним та спеціальним фондом бюджету), здійснюється за розпорядженням селищного голови погодженим з постійною комісією селищної ради з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.

13. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 

15. Додатки 1- 4 до цього рішення вважати  його невід’ємною частиною.

 

16. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в інформаційному бюлетені «Нова громада».

17. Організацію виконання рішення покласти на фінансовий відділ Виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради (Похила Л.В.), контроль за виконанням – на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                         С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

третя сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

04 лютого 2021 року                                                                                         № 2

 

Про затвердження звітів про виконання бюджетів за 2020 рік

Новогалещинської селищної територіальної громади, та

сільських бюджетів Пісківської, Василівської сільських рад

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Рішення № 3 тридцятої сесії сьомого скликання Новогалещинської селищної ради від 23.12.2019 року «Про бюджет Новогалещинської селищної територіальної громади на 2020 рік»,  Рішення № 1 тридцять восьмої сесії сьомого скликання  Пісківської сільської ради від 27.12.2019 року «Про сільський бюджет Пісківської сільської ради на 2020 рік», Рішення позачергової двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання Василівської сільської ради від 23.12.2019 року «Про місцевий бюджет Василівської сільської ради», селищна рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за 2020 рік, з урахуванням офіційних трансфертів, (Додаток 1):
 • по доходах в сумі 48081513,00 грн., в тому числі загальний фонд - 32815070,00 грн., спеціальний фонд  - 15266443,00 грн.;
 • по видатках в сумі 34189059,00 грн., в тому числі загальний фонд - 25997819,00  грн., спеціальний фонд – 8191240,00  грн.
 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Пісківської сільської ради за 2020 рік (Додаток 2):
 • по доходах в сумі 1162312,00 грн., в тому числі загальний фонд  - 1162312,00 грн.;
 • по видатках в сумі 1110656,00 грн. в тому числі загальний фонд - 939356,00  грн., спеціальний фонд – 171300,00 грн.
 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Василівської сільської ради за 2020 рік (Додаток 3):
 • по доходах в сумі 2 195 459,00 грн., в тому числі загальний фонд - 2195433,00 грн., спеціальний фонд – 26,00 грн.;
 • по видатках в сумі 2 186 009,00 грн. в тому числі загальний фонд - 2186009,00 грн.
 1. Організацію виконання даного рішення покласти на Фінансовий відділ виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради (Похила Л.В.).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.     
 3. Додатки 1- 3 є невід’ємною частиною даного рішення.

 

Селищний голова                                       С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ   РАЙОН   ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

12 січня 2021 року                           смт. Нова Галещина                                         № 14/1

     

Про схвалення проекту звітів  про  виконання бюджету за 2020 рік  Новогалещинської селищної 

територіальної громади, та сільських бюджетів Пісківської та Василівської сільських рад

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради, ВИРІШИВ:

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за 2020 рік (додаток 1) :
 • по доходах в сумі 48081513,00 грн., в тому числі загальний фонд - 32815070,00 грн., спеціальний фонд  - 15266443,00 грн.;
 • по видатках в сумі 34189059,00 грн., в тому числі загальний фонд - 25997819,00  грн., спеціальний фонд – 8191240,00  грн.
 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Пісківської сільської ради за 2020 рік (Додаток 2):
 • по доходах в сумі 1162312,00 грн., в тому числі загальний фонд - 1162312,00 грн.;
 • по видатках в сумі 1110656,00 грн. в тому числі загальний фонд  - 939356,00  грн., спеціальний фонд – 171300,00 грн.
 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Василівської сільської ради за 2020 рік (Додаток 3):
 • по доходах в сумі 2195459,00 грн., в тому числі загальний фонд - 2195433,00 грн., спеціальний фонд – 26,00 грн.;
 • по видатках в сумі 2186009,00 грн. в тому числі загальний фонд - 2186009,00 грн.

4. Прийняти до відома довідку до проекту звітів про виконання бюджету за 2020 рік Новогалещинської селищної територіальної громади, та сільських бюджетів Пісківської та Василівської сільських рад (додається).

3.  Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Похилу Л.В.

 

             Селищний голова                                     С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять четверта сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

19 травня 2020 року                                                                                         № 4

 

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Новогалещинської селищної об’єднаної

територіальної громади за І квартал за 2020 року

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», селищна рада ВИРІШИЛА:                                                      

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року, з урахуванням офіційних трансфертів:
 • по доходах в сумі 8799676,00 грн., в тому числі загальний фонд - 6 315 559,00 грн., спеціальний фонд  - 2484117,00 грн.;
 • по видатках в сумі 5765513,00 грн., в тому числі загальний фонд - 5566256,00 грн., спеціальний фонд – 199257,00  грн.
 1. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ (Похила Л.В.).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.     

 

      Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

27 квітня 2021 року                                смт. Нова Галещина                                     № 37

     

Про схвалення проекту звіту  про  виконання бюджету  Новогалещинської  селищної територіальної громади 

за І квартал  2021 року

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради, ВИРІШИВ:                                 

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за І квартал 2021 року :
 • по доходах в сумі 8799676,00 грн., в тому числі загальний фонд - 6315559,00 грн., спеціальний фонд  - 2484117,00 грн.;
 • по видатках в сумі 5765513,00 грн., в тому числі загальний фонд - 5566256,00 грн., спеціальний фонд – 199257,00  грн.
 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до проекту звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за І квартал 2021 року (додаток 3).

3.  Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Похилу Л.В.

5. Додатки 1- 3  цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

              Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять шоста  сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

05.08. 2020 року                                                                                         № 3

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

Новогалещинської селищної об’єднаної

територіальної громади за ІІ квартал

за 2020 року

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», селищна рада

ВИРІШИЛА:      

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади за ІІ квартал 2020 року, з урахуванням офіційних трансфертів:
 • по доходах в сумі 20209146,49 грн., в тому числі загальний фонд - 15033604,04 грн., спеціальний фонд - 5175542,45 грн.;
 • по видатках в сумі 12264039,02 грн., в тому числі загальний фонд - 11608246,36 грн., спеціальний фонд – 655792,66  грн.
 1. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ (Похила Л.В.).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.     

 

Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

31 липня 2020 року                        смт. Нова Галещина                                         № 56/1

     

Про схвалення проекту звіту  про  виконання бюджету  Новогалещинської  селищної територіальної громади 

за ІІ квартал  2020 року

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради, ВИРІШИВ:

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІ квартал 2020 року :
 • по доходах в сумі 20209146,49 грн., в тому числі загальний фонд - 15033604,04 грн., спеціальний фонд - 5175542,45 грн. (додається);
 • по видатках в сумі 12264039,02 грн., в тому числі загальний фонд - 11608246,36 грн., спеціальний фонд – 655792,66  грн. (додається).
 1. Прийняти до відома довідку до проекту звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІ квартал 2020 року (додається).

3.  Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Похилу Л.В.

 

 

                    Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова сорокова сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

06.11 2020 року                                                                                         № 8

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

Новогалещинської селищної об’єднаної

територіальної громади за 9 місяців 2020 року

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року, з урахуванням офіційних трансфертів:
 • по доходах в сумі 31106096,41 грн., в тому числі загальний фонд - 23206470,41 грн., спеціальний фонд - 7899626,00 грн.;
 • по видатках в сумі 21370721,05грн., в тому числі загальний фонд - 17480327,12  грн., спеціальний фонд – 3890393,93  грн.
 1. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ (Похила Л.В.).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.     

 

Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ   РАЙОН   ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

19  жовтня 2020 року                смт. Нова Галещина                                         № 74/1

     

Про схвалення проекту звіту  про  виконання бюджету  Новогалещинської  селищної територіальної громади 

за ІІІ квартал  2020 року

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради, ВИРІШИВ:

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІІ квартал 2020 року :
 • по доходах в сумі 31106096,41 грн., в тому числі загальний фонд - 23206470,41 грн., спеціальний фонд - 7899626,00 грн.;
 • по видатках в сумі 21370721,05грн., в тому числі загальний фонд - 17480327,12  грн., спеціальний фонд – 3890393,93 грн.
 1. Прийняти до відома довідку до проекту звіту про виконання бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади за ІІ квартал 2020 року (додається).
 2. Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Похилу Л.В.

 

 

                    Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь