A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новогалещинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

Інформація про виконання бюджету Новогалещинської слищної територіальної громади за 2019 рік

Дата: 06.10.2022 10:32
Кількість переглядів: 140


Інформація про виконання бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади за 2019 рік:

Рішення про бюджет

Рішення про бюджет Новогалещинської об’єднанної селищної територіальної громади на 2019 рік

 

 

Звіт за І квартал 2019 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за І квартал 2019 року

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за І квартал 2019 року

 

 

Звіт за ІІ квартал 2019 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за ІІ квартал 2019 року

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за ІІ квартал 2019 року

 

 

Звіт за ІІІ квартал 2019 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за ІІІ квартал 2019 року

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за ІІІ квартал 2019 року

 

 

Звіт за 2019 рік

Рішення про схвалення проекту звіту про виконання бюджету за 2019 рік

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за 2019 рік

Публічне представлення звіту за 2019 рік

Оголошення про публічне представлення звіту за 2019 рік

Звіти головних розпорядників коштів про використання бюджетних коштів за 2019 рік

Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради

Відділ освіти, сім’ї та молоді виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради

 

У К Р А Ї Н А

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

20 грудня 2018                                                                           № 2

Про бюджет Новогалещинської об’єднаної

територіальної громади на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом УкраїниЗаконом України «Про місцеве самоврядування», Новогалещинська селищна рада  

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 21062336,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 20462336,00  гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 600000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 21062336,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 20462336,00  гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 600000,00 гривень;

оборотний касовий залишок бюджетних  коштів бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 10000,00 грн., що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення. Надати право виконавчому комітету Новогалещинської селищної ради  приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів у період між сесіями селищної ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади  відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1109486,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5.Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

6.Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік: - у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України.

7.Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини  1 статті 691  та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та 71 Бюджетного кодексу України.

8.Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

9.Дозволити виконавчому комітету Новогалещинської селищної ради в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10.Відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку.

11.Головному розпоряднику коштів місцевого бюджету об’єднаної територіальної громади  забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року; оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12.У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюжетною програмою за загальним та спеціальним фондами бюджету селищний голова за обгрунтованим поданням здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків ( окремо за загальним та спеціальним фондом бюджету), здійснюється за розпорядженням селищного голови погодженим з постійною комісією селищної ради з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.

13.Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

14. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15.Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Козельщинські вісті».

16.Організацію виконання цього рішення покласти на фінансовий відділ, контроль за його виконанням – на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                                            С. А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

25  квітня 2019 року                                                           №  78/1

Про схвалення проекту звіту  про  виконання бюджету Новогалещинської  об’єднаної територіальної громади 

за І квартал 2019 року

 

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу Похилої Л.В., про  виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року, Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради ВИРІШИВ:                                               

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року :
 • по доходах в сумі 6 653 036,00 грн., в тому числі загальний фонд  5 642 064,00 грн., спеціальний фонд 1 010 972,00 грн. (додаток 1);
 • по видатках в сумі 5 664 594,30 грн., в тому числі загальний фонд 5 567 778,06 грн., спеціальний фонд 96 816,30 грн. (додаток 2).
 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року (додаток 3).

 

3.  Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради  Похилу Л.В.

5. Додатки 1- 3  цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

              Селищний голова                                                    С.А.  Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

дев’ятнадцята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

25 квітня 2019 року                                                                                         № 37

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

Новогалещинської об’єднаної

територіальної громади

за І квартал 2019 року

 

Керуючись статтями 78, 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу Похилої Л.В., про  виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року,  селищна рада

ВИРІШИЛА:       

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року :
 • по доходах в сумі 6653036,00 грн., в тому числі загальний фонд                5642064,00 грн., спеціальний фонд 1010972,00 грн. (додаток 1);
 • по видатках в сумі 5664594,30 грн., в тому числі загальний фонд 5567778,06 грн., спеціальний фонд 96816,30 грн. (додаток 2).
 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року (додаток 3).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.      
 3. Додатки 1- 3  цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

                           Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

                                     НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ   РАЙОН   ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

08 серпня 2019 року                                   №  104/1

Про схвалення проекту звіту  про виконання бюджету Новогалещинської  об’єднаної територіальної громади за ІІ квартал 2019 року

 

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу Похилої Л.В., про  виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за ІІ квартал 2019 року, Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за ІІ квартал 2019 року :
 • по доходах в сумі 9 399 424,00 грн., в тому числі загальний фонд 7 011 565,00 грн., спеціальний фонд 2 387 859,00 грн. (додаток 1);
 • по видатках в сумі 5 975 760,39 грн., в тому числі загальний фонд  5 775 874,38 грн., спеціальний фонд 199 886,01 грн. (додаток 2).
 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за ІІ квартал 2019 року (додаток 3).

3.  Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради  Похилу Л.В.

5. Додатки 1- 3  цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

              Селищний голова                                                    С.А.  Самсонова


 

УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова двадцять третя сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

21 серпня 2019 року                                                                                         № 7

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

Новогалещинської об’єднаної

територіальної громади

за ІІ квартал 2019 року

 

Керуючись статтями 78, 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу Похилої Л.В., про  виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за ІІ квартал 2019 року,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за ІІ квартал 2019 року :
 • по доходах в сумі 9399424,00 грн., в тому числі загальний фонд                7011565,00 грн., спеціальний фонд 2387859,00 грн. (додаток 1);
 • по видатках в сумі 5975760,39 грн., в тому числі загальний фонд 5775874,38 грн., спеціальний фонд 199886,01 грн. (додаток 2)
 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за ІІ квартал 2019 року (додаток 3).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.     
 3. Додатки 1- 3  цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

      Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

07 жовтня 2019 року                                                  №  124/1

     

Про схвалення проекту звіту  про  виконання бюджету Новогалещинської  об’єднаної територіальної громади 

за ІІІ квартал 2019 року

 

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу Похилої Л.В., про  виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за ІІІ квартал 2019 року, Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради

ВИРІШИВ:                                                       

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за ІІІ квартал 2019 року :
 • по доходах в сумі  23 278 302,00 грн., в тому числі загальний фонд 18 835 567,00 грн., спеціальний фонд  4 442 735,00 грн. (додаток 1);

по видатках в сумі 18 248 433,27 грн., в тому числі загальний фонд 15 574 837,73 грн., спеціальний фонд 2 673 595,54 грн. (додаток 2).

 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за ІІІ квартал 2019 року (додаток 3).

3.  Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради  Похилу Л.В.

5. Додатки 1- 3  цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

              Селищний голова                                                    С.А.  Самсонова

 


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова сорокова сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

06 листопада  2020 року                                                                                         № 8

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

Новогалещинської об’єднаної

територіальної громади

за ІІІ квартал 2019 року

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за ІІІ квартал 2019 року :
 • по доходах в сумі  23278302,00 грн., в тому числі загальний фонд  18835567,00 грн., спеціальний фонд  4442735,00 грн. (додаток 1);
 • по видатках в сумі 18248433,27 грн., в тому числі загальний фонд  15574837,73 грн., спеціальний фонд 2673595,54 грн. (додаток 2).
 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за ІІІ квартал 2019 року (додаток 3).
 2. Організацію за виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ Похила Л.В.).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.     
 4. Додатки 1- 3  цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

      Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

24 січня 2020 року                                                                                             №  1/1

Про схвалення проекту звіту  про  виконання бюджету Новогалещинської  об’єднаної територіальної громади за 2019 рік

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу Похилої Л.В., про  виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік, Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради

 

ВИРІШИВ:                                           

 1. Затвердити проект звіту про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік, з урахуванням офіційних трансфертів:
 • по доходах в сумі 38 217 063,00 грн., в тому числі загальний фонд  -  26 027 684,00 грн., спеціальний фонд  - 12 189 379,00 грн., у розрізі дохідних джерел (додається);
 • по видатках в сумі 35 220 730,00 грн., в тому числі загальний фонд  -  22 922 030,00грн., спеціальний фонд – 12 298 699,00  грн., за функціональною структурою видатків (додається).
 1. Прийняти до відома довідку до проекту звіту про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік (додається).

 

3.  Дане рішення затвердити на черговій сесії селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради  Похилу Л.В.

 

              Селищний голова                                                    С.А.  Самсонова


УКРАЇНА

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять друга  сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

10 лютого 2020 року                                                                                         № 3

 

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

Новогалещинської об’єднаної

територіальної громади

за 2019 рік

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», селищна рада

ВИРІШИЛА:                                               

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік, з урахуванням офіційних трансфертів:
 • по доходах в сумі 38 217 063,00 грн., в тому числі загальний фонд  - 26 027 684,00 грн., спеціальний фонд  - 12 189 379,00 грн.;
 • по видатках в сумі 35 220 730,00 грн., в тому числі загальний фонд  - 22 922 030,00грн., спеціальний фонд – 12 298 699,00  грн.
 1. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ (Похила Л.В.)
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.     

     

Селищний голова                                                    С.А. Самсонова


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗВІТУ ЗА 2019 РІК

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України Новогалещинська селищна рада повідомляє, що 10 лютого 2020 року о 14:00 годині в приміщені Новогалещинської селищної ради відбудеться публічне представлення річного звіту про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної  територіальної громади за 2019 рік.

      На обговорення виносяться такі питання:

 1. Інформація про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної  територіальної громади за 2019 рік.
 2. Інформація про виконання бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідно до звітів  про виконання паспортів бюджетних програм.
 3. До участі у заході запрошуються члени виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради, посадові особи виконавчих органів селищної ради, депутати селищної ради,  керівники комунальних підприємств, представники громадськості.

Захід буде проведений із дотриманням карантинних вимог.

Інформація щодо річного звіту про виконання бюджету Новогалещинської  об’єднаної територіальної громади за 2019 рік розміщена на офіційному веб – сайті Новогалещинської громади.


Інформація Виконавчого комітету Новогалещинської селищної  ради про реалізацію державної політики  та виконання показників в межах бюджетних програм за 2019 рік

У своїй роботі виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови та забезпечує їх виконання в межах компетенції.

Виконавчий комітет селищної ради здійснює делеговані повноваження згідно із статтями 27 - 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Одним із принципів здійснення місцевого самоврядування в Україні є підзвітність та відповідальність перед територіальною громадою.

На даний час Новогалещинська об’єднана територіальна громада налічує  высым населених пунктів -  смт. Нова Галещина, , с. Горбані, с. Велика Безуглівка, с. Бондарі, с. Остапці, с. Василенки, с. Ревівка, с. Заруддя. В результаті  процесу приєднання  до складу Новогалещинської ОТГ   ввійдуть села Пісківської сільської ради: с.Піски, с.Книшівка, с.Йосипівка, с.Бутенки.   Населення громади становить   3530 чоловік. 

Загальна площа території селищної ради складає –  59,23 км², з них 46,41 км2- землі сільськогосподарського призначення.

Селищний бюджет складається з загального та спеціального фонду і формується за рахунок надходжень закріплених за селищним бюджетом загальнодержавних податків та зборів,  власних надходжень, а також субвенцій з державного  та обласного бюджетів.

Основними джерелами наповнення доходної частини селищного бюджету склали:

- податок та збір  на доходи фізичних осіб;  

- акцизний податок;

- податок на майно;

- орендна плата та земельний податок;

- єдиний податок;

- екологічний податок;

- адміністративні збори та  інші платежі;

- благодійні внески, гранти та дарунки;

- кошти цільового фонду.

З державного та обласного бюджетів до бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади надійшло:

- Освітньої субвенції з державного бюджету – 6 388 000,00 грн.;

- Медичної субвенції з державного бюджету – 603 500,00 грн.;

- Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відовдної субвенції з державного бюджету – 288 979,00 грн.;

- Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середнньої освіти «Нова Українська Школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджту – 36 625,00 грн.;

- інші субвенції з місцевих бюджетів – 615 394,00 грн.

- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету - 866 900,00 грн.;

- субвенції  з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських  голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджту – 114 700,00 грн.;

- субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 97 437,00 грн.

    Видатки бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади становлять 35 220 730,37 грн., з них:   

  • на забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування спрямовано коштів  5 018 060,00 грн.;
  • видатки на галузь «Освіта» становлять 19 562 476,00 грн.;
  • на соціальний захист та соціальне забезпечення (пільгове перевезення, допомога на лікування жителів громади, громадські роботи)  спрямовано 400 198,00 грн.;
  • на первинну медичну допомогу населенню, спрямовано 331 524,00 грн.;
  • на забезпечення діяльності будинку культури, та проведення капітального ремонту  будинку культури спрямовано 1 028 671,00 грн.;
  • на благоустрій  спрямовано 3 302 896,00 грн.;
  • на проведення інвентаризації земель та оновлення генеральних планів населених пунктів (с. Горбані, с. Велика Безуглівка) – 922 113,00 грн.; 
  • міжбюджетні трансферти (інша субвенція з місцевого бюджету) становить 4 321 883,00 грн.

     Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

Станом на 01.01.2020 року заборгованість по заробітній платі та за спожиті енергоносії відсутня.

За 2019 рік відбулося 15 пленарних  засідань селищної ради, на яких прийнято  379  рішень.

Протягом 2019 року фінансовим відділом виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради:

- підготовлено, та винесено на розгляд сесії селищної ради 14 рішень щодо внесення змін до селищного бюджету громади на 2019 рік та 4 рішення про затвердження звітів про виконання бюджету громади, а саме за 2018 рік та щоквартальних за 2019 рік;

- підготовлено, винесено на розгляд виконавчого комітету селищної ради 6 рішень щодо внесення змін до селищного бюджету громади на 2019 рік;

-  підготовлено, винесено на розгляд  виконавчого комітету селищної ради про схвалення проекту рішення «Про бюджет Новоглещинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та Прогнозу бюджету Новогалещинської селищної територіальної громади на 2021 – 2022 роки;

По земельним питанням сесією селищної ради прийнято 127 рішень, з них:
 - про дозвіл на підготовку технічних  документацій щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості);

 - про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства;
- на проведення інвентаризації земель населених пунктів громади.
Згідно виготовленої землевпорядної документації  на протязі року передано у власність  81 земельну ділянку. Прийняття даних рішень дає можливість громадянам оформити право власності на земельні ділянки. Громадяни після приватизації знають чіткі межі своїх земельних ділянок та сплачують земельний податок.  Розглянуто комісією по земельних суперечкам при виконкомі Новогалещинської селищної ради 10 заяв щодо вирішення спірних питань по межам земельних ділянок. Зроблені перші кроки в напрямку інвентаризації земель та оновлення генеральних планів населених пунктів (с. Горбані, с. Велика Безуглівка).  Систематично проводяться перевірки дотримання земельного законодавства.  

Також проведено 15 засідань виконавчого комітету на яких прийнято 147  рішення. Прийняття  цих рішень сприяло оперативному  розгляду  питань, які  потребували  вирішення виключно  на  пленарних  засіданнях, протягом  2019 року.

У центрі  уваги  знаходились і  знаходяться  питання  покращення рівня  життя  людей громади,   економічної  та  соціальної  політики  в територіальній громаді.

Працівниками  селищної  ради ведеться постійна робота щодо прийняття, реалізації та виконання програм  та положень різноманітного спрямування для покращення життєдіяльності та розвитку громади. Кожна програма передбачає фінансування та витрати на реалізацію відповідних заходів і форм діяльності. В 2019 році прийняті наступні місцеві програми та положення:

 • Програма охорони навколишнього природного середовища Новогалещинської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки;
 • Програма розвитку культури і духовності в Новогалещинській територіальній громаді на 2019-2021 роки;
 • Програма розвитку місцевого самоврядування у Новогалещинській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки;
 • Програма запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Новогалещинській селищній раді на 2018-2020 роки;
 • Програма організації громадських робіт на 2019 рік;
 • Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2021 роки;
 • Програма підготовки молоді на території Новогалещинської селищної ради до військової служби і призову її до ЗСУ на 2019-2021 роки;
 • Програма розвитку житлово – комунального господарства на 2019 рік;
 • Положення про поводження з твердими побутовими відходами на території Новогалещинської об’єднаної територіальної громади;
 • Положення про місцеву ланку Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;
 • Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади;
 • Положення про гуртожиток тимчасового проживання для внутрішньо-переміщених осіб Новогалещинської селищної ради;
 • Положення про порядок фактичного проживання громадян у гуртожитку для внутрішньо-переміщених осіб в смт. Нова Галещина.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану в Україні» станом на 01.12.2019 року здійснюється реєстрація актових записів цивільного стану, з них:

 • про народження – 10;
 • про смерть - 56;
 • про шлюб – 5 .

Вчинено  - 141  нотаріальні  дії та 218  прирівнених  до нотаріальних дій.

Завідувачем військово-облікового бюро  за період 01.01.2019 по 20.11.2019 роки було здійснено наступне:

 • 161 осіб зареєстрували місце проживання;
 • 272 осіб знято з попереднього місця реєстрації;

На військовому обліку в громаді перебуває 717 військовозобов’язаних,  з них:

 • 12 осіб офіцерського складу;
 • 22 військовозобов’язаних жінок.

Перебуває 48 осіб призового віку.

На строкову службу в 2019 році відбуло 4 чоловіки.

Учасників  антитериростичної операції  - 34 чоловіки, одна сім’я загиблого учасника антитериростичної операції.  

   Станом на 01.01.2020 року:

- зареєстровано 356 вхідних листів;

- вихідних листів 1185;

-  видано та зареєстровано 3500 довідок для мешканців громади;

- прийнято та зареєстровано 159 звернень (заяв) громадян з різних питань.

Забезпечується постійне висвітлення подій, заходів,  новин, інформації про роботу селищної ради та територіальної громади на офіційній сторінці Новогалещинської об’єднаної територіальної громади у фейсбуці, дошках оголошень та на офіційному сайті Новогалещинської громади.

Згідно Договору про соціальне партнерство та участь у розвитку соціальної сфери територіальної громади Новогалещинської селищної ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Біланівський гірничо – збагачувальний комбінат» надав безповоротну допомогу на вирішення соціально-економічних проблем та фінансування виконання робіт по будівництву, реконструкції і капітальному ремонту об’єктів соціальної сфери населених пунктів селищної ради, а саме:

-Ремонт пам’ятників загиблим воїнам в с. Заруддя та с. Ревівка  -

110 000,00 грн.;

-Придбання дров для пільгових категорій населення – 130 000,00 грн.;

-Співфінансування проекту придбання сміттєвозу – 1 200 000,00 грн.;

-Розчищення і відсипання дороги до сміттєзвалища – 250 000,00 грн.;

-Ремонт приміщення в будівлі селищної ради – 900 000,00 грн.;

-Фонд благодійної допомоги – 100 000,00 грн.;

-Соціально-культурні програми – 200 000,00 грн.;

-Допомога  «Спортивний клуб «Геологія» - 80 000,00 грн.;

-Публікація інформаційного бюлетеня «Нова Громада» - 60 000,00 грн.

Основний напрям діяльності громади направлено  на покращення інфраструктури та благоустрою населених пунктів громади.

В дорожній сфері було відремонтовано (капітальний та поточний ремонти)  доріг місцевого значення (вул. Шевченка, вул.Заводська) на суму 925 000,00 грн. 

В сфері  інфраструктури було здійснено заходи: завершено освітлення вулиць, підключено освітлення прибудинкових територій багатоповерхівок мікрорайону біофабрики,  проводились поточні заміни енергозберігаючих ламп вуличного освітлення. Загалом на суму понад  43 000,00 грн.

На покращення благоустрою (елементів благоустрою) було витрачено також понад 138 000,00 грн.  встановлено ще один дитячий майданчик на території мікрорайону геології та спортивний (тренажерний) майданчик на стадіоні по вул. Заводській.

Встановлено 7 павільйонів очікування транспорту на суму 240 000,00 грн., по всій території громади встановлено урни для сміття в кількості 50 штук на суму 50 000,00 грн., 2 лавочки, велопарковку біля амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Тісна співпраця ведеться з Комунальним підприємством «Житлово–комунальне підприємство Новогалещинської селищної ради Новогалещинської селищної ради», з метою покращення ситуації з вивезенням сміття, озелененням території громади, обкошуванням узбіч, видаленням сухостійних, аварійних дерев та самосійної порослі,прибиранням снігу в зимовий період та іншого благоустрою громади. На роботи, потреби та функціонування підприємства придбавалися пально-мастильні матеріали, інструменти, знаряддя праці та запчастини (сума витрат становить 710 110,00 грн.) 

На виконання Програми житлово-комунального господарства на 2019 рік комунальне господарство громади поповнилося новою технікою.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету обєднаних територіальних громад на розвиток інфраструктури, громадою придбано новий подрібнювач гілок, машину для збору, транспортування та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, розкидач соляно-піщаної суміші, снігоприбирач   - загальною сумою 236 000,00 грн. Така техніка дуже потрібна для робіт з благоустрою населених пунктів.

Відповідно до Програми соціального захисту населення громади на 2018-2020 р.р. та Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям  громадян, затверджених рішенням позачергової четвертої сесії сьомого скликання №6 від 08.02.2018 року, за період з 01.01.2019 до 20.12.2019 року надано матеріальної допомоги громадянам:

 • Допомогу на  поховання особам, що ніде не працювали і не отримували пенсію надано на 3 осіб - 6 000,00  грн.;
 • Допомогу на поховання особам, які померли на території селищної ради та від поховання який відмовилися родичі на 3 осіб – 13 075,00 грн.;
 • Допомогу на лікування надано  23 особам 46 000,00  грн.;
 • Допомогу дітям сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування до початку навчального року отримали дві сім’ї 4 000,00 грн.;
 • Допомогу багатодітним сім’ям до Дня захисту дітей (столи-парти із стільцями - 6 комплектів, двоповерхові ліжка – 3 шт.) отримали 9 сімей на суму 15 770,00 грн.;
 • Допомогу учасникам другої світової війни до 9 травня 4 особам – 8 000,00 грн.
 • Допомогу учасникам АТО отримали  надано 33 особам  - 45 000,00 грн.;
 • Допомогу сім’ї загиблого учасника АТО отримує одна сім’я в сумі 5 000,00 грн.

    В громаді впроваджена система компенсації коштів за перевезення в  залізничному транспорті та приміських автобусних маршрутах загального користування, для мешканців Бондарівського старостату, для пільгових категорій населення, річна сума витрат становить:

 • автобусні перевезення – 40 703,00 грн.;
 • залізничні перевезення -155 349,00 грн.

Велика увага приділяється людям похилого віку, сім’ям пільгових категорій та тим, хто з певних причин опинився в складних життєвих обставинах. Постійно надається  підтримка для даної категорії населення у вигляді: продуктових наборів, забезпечення дровами на зимовий період, в 2019 році забезпечено 46 сімей.  41 мешканцю похилого віку, які потребують допомоги в обслуговуванні, надається посильна допомога соціальними робітниками, в громаді працює 5 соціальних працівників. Жодна людина, яка потребує допомоги та підтримки не залишається поза увагою селищного голови та всіх працівників селищної ради.

Постійно надаються консультації мешканцям громади з питань оформлення субсидій та інших державних допомог.

За 2019 рік відділом соціального захисту населення виконавчого комітету прийнято 1920 заяв на призначення державних допомог та субсидій. З них: 578 на вирішення права на призначення субсидії. Пільгами в цьому році користувалися 1091 мешканців громади. Державні ссоціальні допомоги отримували 251 мешканців громади.

Згідно розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виділено кошти на придбання житла для особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування в сумі 326 616,00 грн.

За зверненнями мешканців об’єднаної територіальної громади надавалася безоплатна первинна правова допомога.

На території Новогалещинської об’єднаної територіальної громади працює два заклади культури: Новогалещинський селищний будинок культури та Бондарівський сільський будинок культури, в яких працює 8 працівників, та діє 4 гуртки різних напрямків. Працівниками культури проводяться концерти до всіх знаменних дат, організовуються народні гуляння до днів села, та релігійних свят. З місцевого бюджету виділяють кошти для проведення даних заходів. Також заклади культури забезпеченні всім необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою, мають сучасну музичну апаратуру.

В 2019 році проведено капітальний ремонт музичного кабінету, вартість робіт становить 63 000,00 грн. А також до кінця 2019 року будуть виконані роботи по заміні та установці:  дверей, вікон, вітражів, перегородок, електроосвітлення, водопостачання, водовідведення. Сума витрат 350 000,00  грн.

Випускники музичної школи також мають гарні здобутки у цьому році – почесні призові місця у всеукраїнському конкурсі мистецтв «Muscik univers» м. Одеса:

1 місце - фортепіанний ансамбль у складі Дарини Лабунець та Олександри Лисовської (викладач Шумська Аліна Григорівна);

2 місце - вокальний ансамбль «Мелодіка» у складі Дар’ї Бражник, Дарини Лабунець, Олександри Лисовської та Христини Матвіїв (викладач Крамаренко Тетяна Федорівна, концертмейстер Безугла Оксана Борисівна).

Учасники художньої самодіяльності Новогалещинського селищного будинку культури та їхні керівники також мають чим похвалитися.

Лауреати I ступеня VII міжнародного конкурсу вокально – інструментальної хореографічної майстерності «Парад талантів» - вокальний ансамбль «Нотка».

Учасники Кременчуцького відбору всеукраїнського фестивалю – конкурсу мистецтв «Зірковий час» - вокальний ансамбль «Нотка».

Фіналіст Полтавського обласного конкурсу «Яскраві діти України»,

Фіналіст всеукраїнського фестивалю – конкурсу мистецтв «Зірковий час»- Тетяна Бардалим.

Фіналісти Полтавського регіонального пісенного конкурсу «СПІВАЙМО РАЗОМ!»- Гурт «Synny kids» у складі: Лабунець Катерини, Рило Кіри та Сулейкіної Діани (вікова категорія – 10-17 років);

Вокальний ансамбль «Мелодіка» у складі: Бражник Дар’ї, Лабунець Дарини,  Лисовської Олександри та Матвіїв Христини (вікова категорія – 10-17 років);

Солістка Альона Телятник (вікова категорія – 17-35 років).

Гран – прі всеукраїнського фестивалю – конкурсу «Мелодії і ритми над Ворсклою» - Сергій Телятник (керівник гуртка «Центру культури, спорту та туризму».

Команда футбольного клубу «Геологія» Нова Галещина в 2019 році здобула всі можливі перемоги: переможець Чемпіонату Козельщинського району, Кубку відкриття Козельщинського району, Кубку до Дня Незалежності 2019 року.


Інформація відділу освіти, сім’ї та молоді виконавчого комітету Новогалещинської селищної  ради про реалізацію державної політики у сфері освіти та виконання показників в межах бюджетних програм за 2019 рік

Відділ освіти, сім’ї та молоді виконавчого комітету Новогалещинської селищної  ради у своїй роботі керується Програмою «Розвиток освіти Новогалещинської селищної ради на 2018-2022 роки», Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; указами Президента України від 12 червня 2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 25 серпня 2015 року № 501 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», від 30 вересня 2010 року №926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 25 червня 2013 рок №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 13 жовтня 2015 року №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», постановами Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 15 серпня 2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказами Міністерства освіти і науки України  від 20 липня 2004 року № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів», від 27 жовтня 2014 року № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», Концепції Нова Українська школа, для спрямування  забезпечення стійкого розвитку системи шкільної природничо-математичної освіти в громаді, її ефективності, оновлення і прискореного запровадження нових форм і технологій організації освітнього процесу, підтримку обдарованої молоді, розвиток її творчого потенціалу, самореалізації особистості.

На балансі Новогалещинської селищної ради знаходиться опорний заклад освіти Новогалещинський ліцей та два заклади дошкільної освіти:

 •  в ліцеї навчається 316 учнів та працюють 46 працівників;
 •  91 дитина виховується в закладах дошкільної освіти, де працюють 32 працівники.

До закладу освіти здійснюється підвезення учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності, із сіл Бондарі, Остапці, Василенки, Заруддя, Ревівка, Горбані та частково із смт. Нова Галещина. Вартість послуги підвезення та обслуговування шкільних автобусів за рік складає близько 300 000,00 грн.

Харчування дітей здійснюється згідно до вимог чинного законодавства, відповідно до розпорядження про харчування дітей у закладах дошкільної та загальної освіти.

Харчування учнів 1-4 класів, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей  харчуються в закладах освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, сума витрат становить 225 000,00 грн.  В закладах дошкільної освіти  вартість харчування вихованців здійснюється у співвідношенні 50% на 50%  (кошти місцевого бюджету і кошти батьків).

На утримання, забезпечення та оснащення закладів дошкільної освіти  та ліцею  за рік витрачено  понад 498 000,00 грн. місцевого бюджету. Витрати на опалення -1 100 000,00грн., на освітлення закладів – 174 000,00 грн.

Відділ освіти, сім’ї та молоді в 2019 році залучив до оздоровлення та  відпочинку 194 дитини.  У позаміських закладах оздоровлення відпочило 50 дітей і 144 відпочивали у пришкільних літніх таборах на базі Новогалещинського ліцею. Загальна вартість витрат з місцевого бюджету становить 119 400,00 грн.

Згідно Договору про соціальне партнерство та участь у розвитку соціальної сфери територіальної громади Новогалещинської селищної ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Біланівський гірничо – збагачувальний комбінат» надав безповоротну допомогу на вирішення соціально-економічних проблем та фінансування виконання робіт по будівництву, реконструкції і капітальному ремонту закладів освіти селищної ради, а саме:

- Придбання путівок в дитячий спортивно – оздоровчий центр «Горизонт» -               24 000,00 грн.;

-Ремонт актової зали Новогалещинського ліцею – 600 000,00 грн.;

-Ремонт ганку Новогалещинського ліцею – 250 000,00 грн.;

-Придбання меблів для Новогалещинського ліцею – 250 000,00 грн.;

-Ремонт харчоблоку Новогалещинського закладу дошкільної освіти «Казка» - 210 000,00 грн;

-Обладнання для харчоблоку Новогалещинського закладу дошкільної освіти «Казка» -50 000,00 грн.

Учні Новогалещинського ліцею мають гарні результати по здачі ЗНО(зовнішнє незалежне оцінювання) серед всіх шкіл району. А також є переможцями різноманітних конкурсів, олімпіад, та спортивних змагань та можуть похвалитися своїми  досягненнями:

1.Баскетбол, футбол, шахи - І місця у  районних змаганнях;

2.Інтелектуальна гра «Дебати» - І місце у районному турі;

3.Армспорт - перемога в районних етапах та участь в чемпіонаті України;

4.Агітбригада «Вітамінка» - І місце у районному етапі, нагороджені обласною грамотою за оригінальне висвітлення теми;

5.Рій «Чорні вершники» - ІІІ місце у районному етапі;

6.Команда юних пожежників «Факел»- І місце у районному етапі;

7.Участь в обласному конкурсі на найкраще родинне дерево «Нашому роду нема переводу», диплом ІІІ ступеня;

8.Мала академія наук - І місце у районному етапі;

9.Участь у конкурсі «Осіння толока» - ІІІ місце, грошова винагорода;

10.Участь у Всеукраїнському  громадському проєкі (ГОВ КЕМП) GO CAMP. Цього року  вперше  в англомовному таборі «Sunflower» (Новогалещинський ліцей) працювала Маріана Фігероа – волонтер громадського проекту GO CAMP з Великобританії;

11.Участь у тренінгу для вчителів фізкультури та тренінгів від фонду Кличка. Ногородили  комплектом спортивного приладдя.

12.Участь у VIII Міжнародному фестивалі – конкурсі дитячої і молодіжної творчості «Краківські скарби» м. Краків, Польща – перемогу у номінації «Оригінальне мистецтво» (жанр «Образотворче мистецтво») здобула Марина Анатоліївна Тристан (учитель Новогалещинського ліцею).

13.Почесною відзнакою - орденом «Лицарський хрест добровольця» нагороджений учитель історії Новогалещинського ліцею Олександр Володимирович Дмитренко.« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь