Новогалещинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

Інформація про виконання бюджету Новогалещинської слищної територіальної громади за 2018 рік

Дата: 30.09.2022 12:56
Кількість переглядів: 199

Фото без опису


Інформація

 про виконання бюджету Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади за 2018 рік:

Рішення про бюджет

Рішення про бюджет Новогалещинської об’єднанної селищної територіальної громади на 2018 рік

Звіт за 2018 рік

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за 2018 рік

Публічне представлення звіту за 2018 рік

Оголошення про публічне представлення звіту за 2018 рік

Звіти головних розпорядників коштів про використання бюджетних коштів за 2018 рік

Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради

Відділ освіти, сім’ї та молоді виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради

У К Р А Ї Н А

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

друга сесія сьомого скликання

Рішення № 1                                                                                  від «26» грудня 2017 року

Про бюджет Новогалещинської об'єднанної селищної територіальної громади на 2018 рік

Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні», статтею 77 Бюджетного кодексу України

Селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2018 рік:

-  доходи бюджету об»єднаної селищної територіальної громади у сумі 17398,5. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету  об»єднаної селищної територіальної громади 16938,5. грн., доходи спеціального фонду бюджету об»єднаної  селищної територіальної громади 460,0 тис. грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки бюджету  об»єднаної селищної територіальної громади у сумі 17398,5 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об»єднаної селищної територіальної громади 16938,5 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету об»єднаної селищної територіальної громади 460,0 тис. гривень;

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об»єднаної селищної територіальної громади на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами у сумі 17398,5 грн., у тому числі по загальному фонду 16938,5 тис. грн. та спеціальному фонду 460,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету об»єднаної селищної територіальної громади у сумі  10,0 тис. гривень.

4.Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.

5.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду бюджету селищної об»єднаної територіальної громади на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

6.Затвердити в складі видатків бюджету об»єднаної селищної територіальної громади кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм в сумі  4403,6 тис.грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

7.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу виконавчого комітету  Новогалещинської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9.Установити, що у загальному фонді бюджету об»єднаної селищної територіальної громади на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статею  64 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об»єднаної селищної територіальної громади України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71 Бюджетного кодексу України.

12.Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об»єднаної селищної територіальної громади України на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені статею 691 Бюджетного кодексу України.

13.У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за  бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальними фондами бюджету), здійснюється за рішенням Виконавчого комітету Новогалещмнської селищної ради погодженим з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.

14.Надати право виконавчому комітету Новогалещинської селищної ради : здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, виходячи із доведених обсягів трансфертів, своїми рішеннями, погодженими із комісією з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.селищної ради з послідуючим затвердженням цих змін на черговій сесії селищної ради

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

16. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17.Організацію виконання данного рішення покласти на Виконавчий комітет   Ново-

 галещинської селищної ради, контроль за його виконанням-на постійну з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку

Голова Новогалещинської об'єднаної селищної територіальної громади

С.А.Самсонова


У К Р А Ї Н А

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

шістнадцята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ №7                                                                                  від 08 лютого 2019 року

 

Про затвердження звіту про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік

 

 

Керуючись статтями 78, 80 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу Похилої Л.В., про  виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань   фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку,  Новогалещинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік:
 • по доходах в сумі 25407462,20 грн., в тому числі загальний фонд 22288090,00 грн., спеціальний фонд 3 440 476,20 грн., у розрізі дохідних джерел;
 • по видатках в сумі 24007137,04 грн., в тому числі загальний фонд 19 992 956,00 грн., спеціальний фонд 4014181,04 грн., за функціональною структурою видатків бюджету.
 1. Прийняти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік (додається)
 2. Організацію  виконання цього  рішення покласти на Фінансовий відділ виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради (Л. Похила).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.     

Селищний голова                                                             С.А. Самсонова


Оголошення про публічне представлення звіту

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України Новогалещинська селищна рада повідомляє, що 26 лютого 2019 року о 14:00 годині в приміщені  селищного будинку культури відбудеться публічне представлення річного звіту про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної  територіальної громади за 2018 рік.

На обговорення виносяться такі питання:

 1. Інформація про виконання бюджету Новогалещинської об’єднаної  територіальної громади за 2018 рік.
 2. Інформація про виконання бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідно до звітів  про виконання паспортів бюджетних програм.
 3. До участі у заході запрошуються члени виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради, посадові особи виконавчих органів селищної ради, депутати селищної ради,  керівники комунальних підприємств, представники громадськості.

Захід буде проведений із дотриманням карантинних вимог.

Інформація щодо річного звіту про виконання бюджету Новогалещинської  об’єднаної територіальної громади за 2018 рік розміщена на офіційному веб – сайті Новогалещинської громади.


Інформація Виконавчого комітету Новогалещинської селищної  ради про реалізацію державної політики  та виконання показників в межах бюджетних програм за 2018 рік

 

Виконавчий комітет Новогалещинської селищної ради у своїй діяльності керується Конституціїєю України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавчими та нормативними державними актами, Регламентом селищної ради. Особлива увага діяльності спрямована на пріоритетні напрямки Програми соціально-економічного розвитку селища.

Виконавчий комітет селищної ради  є виконавчим органом громади, який складається з працівників та членів виконкому, а представницьким органом є Новогалещинська селищна рада, яка складається з 14 депутатів.

До складу Новогалещинської об’єднаної територіальної  громади, дата створення якої 12 вересня 2016 року, з центром у селищі Нова Галещина, увійшли: Новогалещинська селищна рада (селище Нова Галещина, села Горбані, Велика Безуглівка), Бондарівська сільська рада (села Бондарі, Остапці, Василенки, Заруддя, Ревівка).

На 01 грудня 2018 року  площа Новогалещинської об’єднаної територіальної громади становить 59,23 км², з них 46,41 км2 - землі сільськогосподарського призначення.

Загальна чисельність мешканців ОТГ- 3530 осіб. З них: особи пенсійного віку -931, кількість дітей дошкільного та шкільного віку – 554, кількість працездатного населення – 2045 осіб.

За 2018 рік план загального фонду  бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади становив  21 805 562,00 грн., фактично надійшло  коштів до загального фонду  22 282 000,00 грн., що складає 101,4 відсотка до річних призначень.  Перевиконання плану  без урахування трансфертів становить 3 600 000,00 грн. Наявною є залежність місцевого бюджету від трансфертів, оскільки питома вага в середньому становить 54,7 відсотка. Найбільшу питому вагу загального фонду місцевого бюджету становлять податкові надходження – 99,3 відсотка.

Найбільшими джерелами наповнення власних доходів загального фонду бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік є:

 • податок та збір на доходи фізичних осіб 3 673 100,00 грн., що становить 14,4 відсотка питомої ваги;
 • податок на нерухоме майно – 1 042 000,00 грн., що становить 117 відсотка питомої ваги;
 • плата за землю –  3 843 400,00 грн., що становить 101,4 відсотка питомої ваги;
 • єдиний податок – 1 255 600,00 грн., що становить 78 відсотка питомої ваги.

До спеціального фонду місцевого бюджету у 2018 році надійшло 3 400 000,00 грн. Основними джерелами надходжень до спеціального фонду селищного бюджету були благодійні кошти та кошти цільового фонду.

Загальний обсяг видатків бюджету Новогалещинської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік складає:

- апарат управління – 4 142 000,00 грн.;

- освіта – 12101974,00 грн., в тому числі (загальний фонд – 6539188,00 грн., спеціальний  фонд – 293128 грн., державна освітня субвенція (для  виплати заробітної плати педагогічним працівникам) – 5270000,00 грн.;

- соціальний захист населення (тому числі оздоровлення та відпочинок дітей)266157,00 грн.;

- культура – 734933,00 грн.;

- благоустрій населених пунктів1982457,00 грн., (загальний фонд – 488784,00 грн., спеціальний фонд – 1493673,00 грн.);

- інші видатки – 28 061,00 грн.;

- утримання закладів територіального центру обслуговування населення – 608 520,00 грн.;

- утримання закладів соціального обслуговування населення, сім’ї, дітей та молоді – 59 920,00 грн.;

- підтримка архівної справи – 6 400,00 грн.

Кредиторська заборгованість за видатками відсутня. Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. Зобов’язань взятих без відповідних бюджетних асигнувань немає. Поточних рахунків, відкритих в інших установах банків немає. Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями на неї, продуктам харчування та енергоносіям відсутня.

За 2018 рік скликано 15 зпленарних засідань сесій селищної ради, на яких прийнято 295 рішень. Проекти рішень попередньо вивчаються й обговорюються на засіданнях постійних комісій. До сесії готуються всі  депутати і працівники апарату виконавчого комітету. Для підготовки питань на розгляд сесії постійно залучаємо спеціалістів різних галузей.

За даний період проведено 13 засіданнь виконавчого комітету на яких прийнято 61 рішення.            

Селищна рада постійно працює зі зверненнями громадян. За зазначений період, до селищної ради в письмовій формі звернулось 128 громадян. З них: 30 заяв від учасників АТО про надання матеріальної допомоги, 43 заяви на оздоровлення дітей, 14 заяв пільгових категорій на забезпечення дровами, 2 заяви опікунів про надання матеріальної допомоги до початку навчального року. Із 53 поданих заяв на виділення матеріальної допомоги на лікування, допомогу виплачено 43 особам.

Прийнята Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції. До Дня Захисника України, надано матеріальну допомогу у розмірі 1500 гривень кожному з 30 учасників АТО на загальну суму 45 000,00 грн., виплачується щорічна додаткова пільга, в розмірі 50% знижки за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих учасників АТО в сумі 5 000,00 грн. та одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих учасників АТО в сумі 5 000,00 грн. Будь-які звернення учасників АТО або членів їх сімей розглядаються першочергово. Проведена робота щодо надання бійцям земельних ділянок в межах безоплатної передачі у власність. Загалом по громаді надано земельні ділянки 29 учасникам АТО загальною площею - 52,55 га.

Протягом року  надавалися  одноразові матеріальні допомоги, дітям сиротам, важко хворим громадянам, та допомоги на поховання непрацюючим верствам населення загальну суму  82 000,00 грн.

Підтримка окремих  категорій соціально незахищених верств населення є нашим постійним обов’язком. Сьогодні більшість малозабезпечених, багатодітних родин та одиноких людей  потребують  допомоги. З настанням холодів гостро постала проблема   забезпечення пільгових категорій населення громади твердим паливом.  Згідно Договору про соціальне партнерство з Біланівським ГЗК,  мешканці сіл Бондарі, Остапці, Заруддя, Василенки, Ревівка,  які відносяться до пільгової категорії населення, були забезпечені твердим паливом (дровами) на суму - 96 500,00 грн.

Комунальне підприємство Новогалещинської селищної ради постійно проводить роботи по благоустрою територій та вирізанню аварійних та сухостійних дерев. Отримані паливні дрова, за дорученням селищного голови, отримують громадяни пільгових категорій, які попередньо звернулись із заявою до селищної ради про надання допомоги.

В результаті проведених робіт, понад 40 сімей пільгових категорій забезпечено твердим паливом (дровами).

Для здійснення результативної та ефективної роботи у сфері благоустрою обов’язково потрібна техніка. За 2018 рік в рамках соціального партнерства з Біланівським ГЗК було поповнено парк необхідної техніки, а саме: причіп до трактора в с. Бондарі (вартість – 26 300,00 грн.),  трактор МТЗ – 82 для Бондарівської сільської ради було придбано в 2017 році (вартість – 505 600,00 грн.), для громади було придбано новий трактор МТЗ – 080 (вартість – 540 000,00 грн.), автомобіль асенізаційний (вартість – 420 600,00 грн.) За кошти громади для трактора було придбано жорсткий відвал (сума – 30 000,00 грн.).  

Для виконання робіт з благоустрою та підтримки чистоти на території громади при виконавчому комітеті створено господарську групу, до якої входить 3 робітники. Окрім цих працівників, на громадські та інші тимчасові роботи залучалися незайняті громадяни, праця яких оплачувалася у співвідношенні 50 на 50 бюджету громади та центру зайнятості.

Всього з місцевого бюджету на оплату громадських робіт виплачено 18600,00 грн.

Якість питної води у всіх містах та населених пунктах країн світу, зокрема в Україні, відхиляється від норми. Це пов’язано через погіршення екологічного стану всієї планети в результаті промислової діяльності людини. В окремих регіонах питна вода для населення поставлена на межу катастрофи. Шкідливі та отруйні речовини у ній зростають в декілька десятків разів, що різко погіршує здоров’я всіх вікових категорій, особливо жінок та дітей.

Не оминула ця проблема і мешканців Новогалещинської селищної ради, зокрема сіл Бондарі, Остапці, Заруддя, Василенки, Ревівка.

Новогалещинською селищною радою заключено договір з ПАТ»Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія» Укртатнафта» на забір питної види із свердловини с.Запсілля. Керівництвом Біланівського ГЗК надано транспорт, який знаходиться на балансі та повному обслуговуванні ГЗК, по розвезенню та доставці питної води для мешканців Новогалещинської селищної ради.

Для забезпечення мешканців будинків мікрорайону Біофабрика   питною водою, на випадок відсутності води в системі централізованого водопостачання з технічних причин, було прийнято рішення про встановлення двох водонапірних колонок загального користування (загальна сума витрат – 46200,00 грн.)

Загальна сума витрат на забезпечення населення громади питною водою за 2018 рік становить – 449000,00 грн..

На виконання Програми Оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій на часткове відшкодування вартості путівки закладам оздоровлення та відпочинку виділено з місцевого бюджету 58000,00 грн. на оздоровлення у  дитячих таборах. Субвенція обласного бюджету становить 52143,00 грн. На відпочинок у пришкільних таборах з місцевого бюджету виділено кошти в сумі 30240,00 грн. За вищевказані виділені кошти послугами оздоровлення та відпочинку в 2018 році охоплено 232 дитини: 189 дітей - послугами відпочинку в пришкільних таборах, 43 дитини - послугами оздоровлення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

   В Новогалещинській громаді впроваджена система компенсації коштів за перевезення на  залізничному транспорті та приміських автобусних маршрутах загального користування, для мешканців Бондарівського старостату, для пільгових категорій населення (річна сума витрат становить – 280000,00 грн.)

За період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року землевпорядниками селищної ради на особистому прийомі прийнято більше 200 громадян з земельних відносин.

По кожному клопотанню та заяві надано відповідь, а в разі необхідності розглянуто на постійній комісії селищної ради з питань промисловості, агропромислового комплексу, земельних відносин, питань житлово-комунального і дорожнього господарства, транспорту, будівництва, зв’язку, підприємництва, торгівлі і сфери послуг селища та враховуючи її висновки та  рекомендації заслухано на сесії.

За вище згаданий період сесією Новогалещинської селищної ради сьомого скликання по питаннях земельних відносин прийняті рішення, а саме:

1.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (користування) на - 20      земельних ділянок.

2.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі у власність (користування) на - 40 земельних ділянок.

3.Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність (користування) на - 38 земельних ділянок, із яких - 7 учасникам бойових дій.

4.Про затвердження проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність (користування) - на 87 земельних ділянок.

5.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки – на 7 земельних ділянок.

По всіх зверненнях громадян надано відповіді, або прийнято відповідні рішення. Основними питаннями у зверненнях громадян залишаються питання, які виникають при переоформленні права власності на майно, приватизації земельних ділянок,  узаконення самовільно побудованих об’єктів, розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг,  знесення пошкоджених зелених насаджень.  В плані аналізу заяв і звернень громадян хочу наголосити: перевіряйте свої документи про право власності на нерухоме майно, щоб були там  і свідоцтво на право власності і правильна адреса, щоб були узаконені всі будівлі, які є на земельній ділянці.  

При селищній раді працює юрист консультант. Та організовано  прийом громадян з надання безкоштовної первинної юридичної допомоги. Графік прийому постійно оприлюднюється на дошках оголошень.

Згідно державної Програми ремонту доріг в Новогалещинській громаді відремонтовані дві дороги державного значення: капітальний ремонт дороги (2,8 км) від траси М-22 Галещина – Бондарі – Запсілля. Також виконано поточний ремонт доріг   від переїзду до с. Горбані на суму 500 000,00 грн., та від переїзду до с.Бондарі та с.Остапці на суму 428 000,00 грн., загальною площею 1850 м2. Вартість  робіт з ямкового ремонту становить – 500,00 грн. за м2 вартість робіт з капітального ремонту за 1 км становить - 1723214,00 грн.Загальна вартість проведених ремонтних робіт  за 2018 рік становить 5750000,00 грн.

Селищною радою було розроблено та затверджено сесією селищної ради 11 проектів, які  пройшли процедуру погодження Міністерством регіонального розвитку України відповідно до Постанови КМУ №200 від 16.03.2016 року. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад був реалізований проект - Реконструкція вуличного освітлення   с. Горбані, с. Бондарі, с. Ревівка, та частково в смт. Нова Галещина (вул. Горького, Шевченка, Промислова, пров. Степовий, Набережний, Робітничий).

У 2018 році проведено роботи по освітленню сіл громади: повністю завершені  роботи в с.Горбані,  с.Бондарі, с.Ревівка, в смт Нова Галещина. вул.Промислової, пр.Степового та пр.Набережного. Загалом встановлено 300 ліхтарів, загальна протяжність ліній - 10,74 км.

Сума виконаних робіт по освітленню за 2018 рік становить 809 200,00 гривень, в тому числі:

 • Субвенція з державного бюджету -  702700,00 грн;
 • Співфансування  з селищного бюджету - 106500,00 грн.

На обласний конкурс проектів до Полтавській обласної державної адмінітрації в червні 2017 року було подано проект по капітальному ремонту каналізаційно – насосоної станції смт Нова Галещина.

Загальна вартість проекту становить 300000,00 грн., на його реалізацію із обласного бюджету виділено 140000,00 грн., з селищного бюджету на початковому етапі було виділено 160000,00грн., в рамках соціального партнерства з Біланівським ГЗК було виділено 100000,00грн.

Також на каналізаційно – насосоній станції були виконанні роботи по вивезенню мулу в кількості 300м3 та проведено дезінфекцію системи загальна вартість робіт становить 200 000,00 грн.

Ремонтні роботи по капітальному ремонту каналізаційно – насосоної станції смт. Нова Галещина було завершено до кінця 2018 року, загальна сума витрат становить – 880100,00 грн.

В 2018 році в нашій громаді було позитивно вирішене питання первинної медичної допомоги, тому що Головною метою реформи системи охорони здоровя є наближення медицини до кожного громадянина країни, рівний та справедливий доступ усіх громадян до медичної допомоги належної якості, поліпшення їх здоров’я. Первинна медична допомога дозволяє наблизити якісну кваліфікаційну медичну допомогу до кожної сім'ї та людини за місцем її проживання, перебування. Для цьо­го створені Центри первинної медико-санітарної допомо­ги (ЦПМСД). Нами було зроблено вибір перейти до Пришибського ЦПМСД, до складу якого входять структурні під­розділи: амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, медичні пункти, медичні кабінети. На сьогоднішній день в нашій громаді діє дві АЗПСМ, це – Новогалещинська та Бондарівська, також збережено Зарудянський ФАП, щоб мешканці громади мали змогу звернутися до лікаря безпосередньо за місцем свого проживання.

Первинна медична допомога забезпечується лікарем загальної практики – сімейної медицини, у нашій громаді працює два лікарі, та інший ме­дичний персонал, під їх керівництвом.

Для утримання закладів первинної медико – санітарної допомоги  з державного бюджету була виділена сума – 488 000,00 грн., з селищного бюджету було виділено суму – 480000,00 грн. Після передачі первинної ланки до Пришибського центру ПМСД з місцевого бюджету було виділено 350000,00 грн. на фінансування  Новогалещинської та Бондарівської АЗПСМ та Зарудянського ФАПу. Окремо, з місцевого бюджету, були оплачені комунальні послуги та послуги інтернету на суму – 230000,00 грн.

Новогалещинською селищною радаю заключено угоди на медичне обслуговування населення на вторинній ланці медицини з Козельщинською районною лікарнею, сума витрат становить - 1300000,00 грн., Кремнчуцькою районною лікарнею, сума витрат становить – 1100000,00 грн. та лікарнями міста Кременчук, сума витрат становить – 300000,00 грн. Також з місцевого бюджету виділено кошти на лікування серцево-судинних захворювань в сумі 10 000,00 грн. , на лікування інсуліно-залежних в сумі 106800,00 грн., на оплату сертифікатів для породіль – 21000,00 грн., на обслуговування наших пацієнтів в інфекційній лікарні м. Горішні Плавні – 47000,00 грн.

Для того, щоб населення отримувало медичні послуги в пристойних умовах, в 2018 році, в рамках соціального партнерства з Біланівським ГЗК було проведено ремонтні роботи в приміщеннях Новогалещинської АЗПСМ (загальна сума витрат - 212300,00 грн., Бонадрівської АЗПСМ (загальна сума витрат – 80300,00 грн. та Зарудянського ФАПу (загальна сума витрат – 43 700 грн.)

З державного бюджету в 2018 році виділено  медичної субвенції  в сумі – 2817700,00 грн.

З місцевого бюджету в 2018 році на утримання медичних закладів виділено  – 1248000,00 грн.

Загальна сума витрат за 2018 рік становить – 4065700,00 грн.


Інформація відділу освіти, сім’ї та молоді виконавчого комітету Новогалещинської селищної  ради про реалізацію державної політики у сфері освіти та виконання показників в межах бюджетних програм за 2018 рік

Відділ освіти, сім’ї та молоді виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради створено 2 серпня 2018 року. Відділ очолила Сивокінь Аліна Іванівна.  Свою діяльність відділ розпочав із серпневої конференції педагогічних працівників на території громаді. На панельній дискусії якої, було намічено основні пріоритети роботи освітньої галузі громади на навчальний рік. У громаді збережено мережу закладів загальної середньої освіти (2 заклади: Новогалещинський ліцей  і Зарудянська початкова школа) та дошкільної освіти (2 заклади: «Казка» і «Росинка»).

У Новогалещинській об’єднаній територіальній громаді налічується 124 дитини від 0 до 6 років.  Відсоток охоплення різними формами дошкільної освіти дітей від 3 до 5 років складає 92 %, від 5 до 6 років – 100 %. У закладі дошкільної освіти «Казка» навчається 84 вихованці та  12 перебувають під соціальним патронатом. У закладі дошкільної освіти «Росинка»  – 16 вихованців.  Вартість утримання 1 дошкільника за рік складає в середньому 1 060,00 грн., вартість харчування однієї дитини в день в середньому 26,00 грн. Розглянувши клопотання керівників закладів дошкільної освіти, вирішено зменшити  розмір батьківської плати за харчування дітей пільгових категорій: на 50% - 16 дітей; на 100% - 2 дітей. На харчування дітей пільгових категорій витрачено: із 100% знижкою – 1 586,00 грн, із 50% знижкою – 58 758, 50 грн.   Кількість педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу у двох закладах – 32 особи.  Річний фонд заробітної плати – 705 100,00 грн. 

Докладається максимум зусиль для покрашення умов та забезпечення комфортних умов перебування дітей та учнів в дошкільних та шкільних навчальних закладах селища.  Так  в рамках соціального партнерства з Біланівським ГЗК  проведено капітальний ремонт Новогалещинського закладу дошкільної освіти  «Казка» на загальну суму витрат 1 13000,00 грн., а саме:

 • Заміна покрівлі;  
 • Утеплення фасаду стін;
 • Покладено на території тротуарну плитку;
 • Встановлено тіньовий павільйон;
 • Обладнано ігровий майданчик;
 • Встановлено огорожу;
 • Проведено ремонт опалювальної системи;
 • Виконаний ремонт санвузла і посудомийної кімнати;
 • Проведена заміна вікон та дверей;
 • Придбані дитячі стільці та жалюзі

За кошти селищного бюджету на суму 15 000,00 грн.  в Бондарівському закладі дошкільної освіти  «Росинка» проведено косметичний ремонт приміщення та благоустрій прилеглої території, де розташований дитячий ігровий майданчик.

Всі діти шкільного віку 100% охоплені освітою. Забезпечене функціонування Новогалещинського ліцею і Зарудянської початкової школи. Укомплектовано 17 класів (охоплено навчанням 307 дітей, з якими працює 52 особи педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу). Річний фонд заробітної плати педагогічних працівників – 5 270 000,00 грн., фонд заробітної плати обслуговуючого персоналу – 1 132 000,00 грн. Відкрито 4 групи продовженого дня. 108 учнів тепер мають змогу навчатися у другій половині дня в комфортних умовах (групи не переповнені). У Новогалещинському ліцеї працює 8 гуртків, які відвідують 120 учнів.

Гарячим харчуванням охоплено 290 учнів, що становить 96 відсотків, на харчування дітей пільгових категорій витрачено:

1 - 4 класи –  80 654, 90 грн.

 5 - 11 класи   –1 675 грн. .

Організовано підвезення 88 учнів та 5 педагогічних працівників.

Новогалещинською селищною радою протягом 2018 року надано субвенції районному бюджету для відділу освіти, молоді та спорту Кременчуцької та Козельщинської районних державних адміністрацій та новоствореному відділу освіти, сім’ї та молоді виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради в сумі 3 757 445,00  грн.

В закладах освіти Новогалещинської громади створено сучасне освітнє середовище, всі заклади загальної середньої освіти підключені до мережі Інтернет. Придбано за державні кошти та кошти селищної громади, на умовах 10 відсоткового    співфінансування:

 • комплект дитячих меблів для учнів 1 класу (одномісні парти і стільці) ,
 • меблі для початкових класів,
 • меблі для фізичного та хімічного кабінетів (шафи і столи), 3 коркові дошки,
 • фабрику друку та дидактичні матеріали для 1 класу.

Проводяться заходи з поповнення бази комп’ютерної техніки,  придбано за 2018 рік:

 • 3 інтерактивні комплекси (в які входять ноутбук, проектор, інтерактивна дошка);
 • 5 лед - екранів;
 • 2 ламінатори, цифровий мікроскоп.

Що стосується комплекту комп’ютерного обладнання, мультимедійного контенту і дидактичних засобів було отримано тільки завдяки створенню нашої громади, адже такі комплекти вартістю понад 330 000,00 грн., надходили на одну  адміністративну одиницю. Завдяки цьому діти мають тепер можливість користуватися магнітно-маркерними планшетами із намагніченим роздатковим матеріалом, геометричними фігурами,  конструкторами.

Перші класи отримали набори музичних інструментів, набори для творчості (фарби, пластилін, альбоми на кожного учня), набори посуду, набори по  догляду за рослинами за допомогою лійок та маленьких садових інструментів, великі годинники на кожного, об’ємні геометричні фігури, конструктори, які розміщені у прозорих боксах та багато іншого .

У закладах загальної середньої освіти навчається 4 дитини з особливими освітніми потребами, функціонує два інклюзивні класи (4-Б і 7-ий).  У 2018 році закуплено обладнання, що дасть можливість облаштувати ресурсну кімнату для цих дітей. Це і килимки – пазли, 2 крісла – груші, тренажер «Тунель», сухий басейн, 2 фліп-чарти .

Діти з особливими освітніми потребами, втомившись, зможуть відпочити в ресурсній кімнаті, яка зараз облаштовується, і попрацювати з корекційними педагогами.

На базі навчальних закладів  громади відбулися спільні заходи двох територіальних громад і району, під час яких вихователі і учителі початкових класів презентували власний досвід та ділилися своїми напрацюваннями. 

Спортсмени нашої громади здобули призові місця на різних турнірах з футболу, волейболу, баскетболу, шахів, міні-футболу.

Обдаровані діти нашої громади здобували призові місця у предметних олімпіадах, Малій академії наук і достойно захищали честь громади в області. В інтелектуальній грі «Дебати» наша команда здобула перше місце серед шкіл громад  і району.

Селищна рада   також не стоїть осторонь підтримки та розвитку культури.  Жоден культурно-масовий  захід  в нашому селищі не проводиться без концертних програм за підтримки селищної ради.

З метою залучення всіх категорій та верств населення до відзначення державних свят, проведення соціально-культурних заходів, збереження історичних, національних традицій, вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, воїнів-афганців, пенсіонерів діє Програма по організації та проведенню святкування знаменних дат, професійних свят, підведення підсумків соціально-економічного розвитку Новогалещинської селищної ради на 2018 рік. За звітний період проведено ряд заходів, а саме:

- проведення Новорічного дитячого ранку;

- проведення Різдвяного свята;

- проведення свята Водохреща;

- відзначення Міжнародного жіночого Дня 8 Березня;

- відзначення Дня Перемоги:

- відзначення Дня захисту дітей;

- відзначення  Дня селища;

- свято Івана Купала;

- відзначення Дня села Бондарі;

- відзначення Дня захисника України;

- відзначення Дня Незалежності України;

- творчий вечір присвячений пам’яті Анни Герман;

- захід для малечі від Полтавського лялькового театру;

- захід вшанування пам’яті жертв голодомору;

- захід «Нащадкам Героїв»

При селищному будинку культури працюють гуртки та студії, а саме: вокально-хоровий гурток, танцювальні студії «Ритм» та «Натхнення», театральна майстерня Олександри Рощі, філіал Козельщинської музичної школи. В гуртках та студіях задіяно понад 80 дітей нашої громади,  10  дітей є вихованцями дитячої музичної школи.

В 2018 році з селищного бюджету  надано  субвенції районному бюджету для  Відділу культури Козельщинської  районної державної адміністрації  422970,00 грн. В галузі культури задіяно 8 працівників, враховуючи трьох бібліотекарів.

Приміщення будинку культури потребує ремонту, який заплановано розпочати з 2019 року. В 2018 році  в рамках програми соціального партнерства з ТОВ «Біланівський ГЗК» проведено заміну покрівлі на приміщенні будинку культури та на приміщенні фасаду. Загальна сума витрат становить 198200,00  грн.« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь