Новогалещинська громада
Полтавська область, Кременчуцький район

Рішення шістнадцятої сесії сьомого скликання від 08.02.2019

Дата: 15.02.2019 15:39
Кількість переглядів: 764

Україна

Новогалещинська селищна рада

Козельщинський  район  Полтавська область

шістнадцята  сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

№ 1

від 08.02.2019 р.

 

 Про обрання лічильної комісії  

 Новогалещинської селищної ради 

 

      Керуючись ЗУ „ Про місцеве самоврядування в Україні ” № 280/97 відповідно до Закону України від 26 листопада 2015 року № 842-VІІІ « Про внесення згідно статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань» сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

Обрати  лічильну комісію в кількості 3 чоловік, а саме:

 

1.Нерябова Н.В.

2.Матвієць І.І.

3.Матвієць О.М.

             

Селищний  голова                                      С.А.Самсонова


У К Р А Ї Н А                                                

                                     НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ   РАЙОН   ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

шістнадцята сесія сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

№ 2

від 08 лютого 2019 року

 

  Про внесення змін до рішення

п’ятнадцятої сесії сьомого скликання

«Про бюджет Новогалещинської

об’єднаної селищної громади

 на 2019 рік»  від 20.12.2018 року

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97, відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

      Новогалещинська селищна рада   ВИРІШИЛА:

 

 

1. Внести зміни до показників обсягів  доходів та видатків загального фонду бюджету, згідно додатків.

 2. Організацію за виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ (Похила Л.В.) та відділ бухгалтерського обліку і звітності (В.А. Наріжна).

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.     

 4. Додатки 1- 4 цього рішення є невід’ємною його частиною.

 

   

Селищний  голова                                           С.А. Самсонова


           У К Р А Ї Н А                                      

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                   КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ   РАЙОН   ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

                шістнадцятої сесії сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

№ 3

від 02 лютого 2019 року

 

Про списання дебіторської заборгованості ліквідованого банку АКБ «Україна»

 

 

Керуючись ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні”№280/97 , відповідно до БКУ, ЗУ „Про державний бюджет України на 2019 рік», ЗУ «Про врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб- вкладників та інших кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна» із змінами та доповненнями,ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, обговоривши питання дебіторської заборгованості

      Новогалещинська селищна рада   ВИРІШИЛА:

 

    1. Списати залишок коштів по спеціальному фонду в сумі 1546,89 грн. що  залишилися заблокованими на рахунках АКБ «Україна».

   2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань     фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.

 

    Селищний голова                                 С.А. Самсонова


 

У К Р А Ї Н А                                          

НОВОГАЛЕЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА        

            КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ   РАЙОН   ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

            шістнадцятої сесії сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

№ 4

від 08 лютого 2019 року

 

  Про затвердження Положення про резервний фонд                                

 Відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України та Порядком використання коштів з резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року №415  із внесеними змінами керуючись пунктом  28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новогалещинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про резервний фонд селищного бюджету в редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                                                                    С.А. Самсонова


Україна

 Новогалещинська селищна рада

Козельщинського району Полтавської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

№ 5

шістнадцята сесія сьомого скликання

від    08.02.2018 року

 

Про затвердження структури та

чисельності апарату

Новогалещинської селищної

ради  та її виконавчого

комітету на 2019 рік

    З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів влади, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективності роботи, відповідно до п. 5 ч. першої ст. 26, п. 6 ч. третьої ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06  № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» зі змінами та доповненнями, та відповідно Постанови Кабінету Міністрів № 504 від 27.05.2009 року «Про внесення змін до ПКМ від 09.03.2006 року» селищна рада

                                              В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити структуру апарату селищної ради та умови оплати праці працівників селищної ради на 2019 рік (додається ) .

2.Затвердити чисельність апарату Новогалещинської селищної ради у кількості  32  штатних одиниці.

3. Ввести у штатний розпис апарату селищної ради посаду «Головний спеціаліст з питань культури, туризму і спорту» в кількості 1 одиниця  з посадовим окладом 4400грн.

4. При формуванні бюджету селищної ради передбачити кошти на утримання апарату селищної ради відповідно до чинного законодавства України та нормативних документів.

5.Начальнику відділу організаційної роботи, інформаційного забезпечення та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету селищної ради організувати розміщення даного рішення на офіційному сайті Новогалещинської селищної ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, інвестицій і соціально-економічного розвитку.

 

 Новогалещинський селищний голова                       С.А. Самсонова


 

Україна

Новогалещинська селищна рада

Козельщинського району Полтавської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

№ 6

 

шістнадцята сесія сьомого скликання

    08.02.2018 року

 

 

Про затвердження рішень виконавчого комітету,

прийнятих в міжсесійний період

      Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови Самсонової С.А. про затвердження рішень виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради, прийнятих в міжсесійний період та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

  ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити рішення виконавчого комітету, прийняті в міжсесійний період, а саме:
  • №2 від 31.01.2019 року «Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, що додається;
  • №6 від 31.01.2019 року «Про розгляд доповідних адміністратора гуртожитку тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб без права приватизації  щодо порушень Правил внутрішнього розпорядку гр. Сердюком А.І., що додається;
  • №15 від 31.01.2019 року «Про виділення одноразової матеріальної допомоги на лікування», що додається;
  • №16 від 31.01.2019 року «Про виділення грошової допомоги на поховання», що додається.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, комунальної власності,інвестицій і соціально-економічного розвитку.

 

             Селищний голова                                  Самсонова С.А.


Україна

Новогалещинська селищна рада

Козельщинського району Полтавської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

№  7

Шістнадцята сесія сьомого скликання

від  08.02.2019 року

 

Про затвердження Програми охорони

навколишнього природного середовище

Новогалещинської обєднаної територіальної

громади  на 2019-2021 роки

 

        Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 « Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», з метою реалізації державної стратегії досягнення безпечних для людини стандартів оточуючого середовища, селищна  рада вирішила:

 

       1.Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища Новогалещинської територіальної громади на 2019-2021 роки (далі - Програма) згідно додатку.

 

       2.Фінансовому відділу виконавчого комітету Новогалещинської селищної ради при формуванні бюджету на відповідні роки розглядати можливість фінансування Програми.

 

       3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань навколишнього середовища, природних ресурсів, освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоровя і соціального захисту населення, учасників бойових дій.

 

 

Новогалещинський

селищний голова                                                            С.А.Самсонова


Україна

Новогалещинська селищна рада

Козельщинський  район  Полтавська область

шістнадцята   сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

№  9

від 08.02.2019 р.

 

 

Про затвердження тарифів

на житлово-комунальні послуги

 

 

     Керуючись ЗУ „ Про місцеве самоврядування в Україні ” № 280/97 ВР, «Про житлово - комунальні послуги », згідно постанов Кабінету Міністрів України «Про  забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово- комунальні послуги» від 01.06.2011 року № 869, «Затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» від  26.07.2006  року № 1010, в зв’язку з збільшення мінімальної заробітної плати з 01.01.2019 року, збільшення  вартості  паливно– мастильних матеріалів та запчастин, розглянувши лист КП «Галещина» сесія селищної ради   

 

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити нові тарифи на житлово-комунальні послуги:

  • послуги водопостачання 9,85 грн. за 1 м3  для всіх груп споживачів;
  • послуги водовідведення 10,90 грн. за 1 м3 для всіх споживачів;

2. Погодити структуру тарифів згідно додатків №1, № 2

3. Рішення сесії селищної ради оприлюднити в районній газеті              «Козельщинські вісті», на дошках оголошень.

4. Нові тарифи на   житлово – комунальні послуги  ввести в дію з 01.03.2019 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань промисловості, агропромислового комплексу,земельних відносин питань житлово-комунального і дорожнього господарства, транспорту, будівництва, зв’язку, підприємництва, торгівлі сфери послуг.   

 

 

 

          Новогалещинський  селищний  голова                     С.А.Самсонова


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь